Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.3.2021

§ 92 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus §:n ajankohtaiset asiat saakka liikenneinsinööri Timo Seimelälle, liikenneinsinööri Katja Seimelälle, projektiarkkitehti Marjut Ahposelle, erikoissuunnittelija Anna Levonmaalle, johtava suunnittelija Pia Kuusiniemelle (Loci Maisema-arkkitehdit Oy) ja rymäpäällikkö Anna Kirjaselle (Ramboll)​ sekä §:n 94 saakka kaavoitusarkkitehti Anna-Maria Niilo-Rämälle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)