Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.6.2020

§ 160 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Messukylänkadun yleissuunnitelma ja laajempi liikenneverkollinen tarkastelu, Heljä Aarnikko​

- Hervanta, pohjoisakselin asemakaava nro 8603 ja vaiheasemakaava nro 8741, Ilkka Kotilainen​

- Uusi tieliikennelaki​, Ari Vandell​

- Kaksisuuntaisen pyöräilyn mahdollistaminen yksisuuntaisilla kaduilla, Timo Seimelä​

- Kotihoidon pysäköintilupa​, Pekka Stenman​

- Nollabudjetointikokeilu kestävä kehitys -yksikössä, Mikko Nurminen

- MAL4-sopimus​, Mikko Nurminen​

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Ossi Aho poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Heljä Aarnikko, Ilkka Kotilainen, Timo Seimelä ja Pekka Stenman olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta omien esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Ulla Kampman poistui kokouksesta ja varajäsen Katja Kinnunen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Ari Vandell, Niko Palo ja Stefan Plomp olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat