Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.6.2020

§ 180 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Maanmittausinsinööri
§ 17 Erillisen tonttijaon hyväksyminen 9173, 12.06.2020
§ 18 Erillisten tonttijakojen hyväksyminen 9251, 9254, 9255, 16.06.2020

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 62 Korvenpuiston leikkivälineiden hankinta, 17.06.2020
§ 46 Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän vastuuhenkilöt, menojen ja tulojen hyväksyjät sekä tilausoikeudet 1.6.2020 alkaen, 05.06.2020
§ 47 Kuudes lisäkorvausvaatimus koskien If vahinkovakuutusyhtiön omavastuukorvausta polkupyörävahingosta , 05.06.2020
§ 50 Vahingonkorvausvaatimus polkupyörän renkaan puhkeamisesta, 10.06.2020
§ 53 Vahingonkorvaus aiheettomasta veneen takavarikosta, Reuhari, 17.06.2020
§ 56 LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön takaisinsaantivaatimus liukastumisesta Saukonpuiston puistokäytävällä, 17.06.2020
§ 57 Vahingonkorvausvaatimus liukastumisesta Sammonkatu 56 bussipysäkillä, 17.06.2020
§ 58 Takaisinsaantivaatimus liukastumisesta Raudikonkadulla, 17.06.2020
§ 61 Vahingonkorvausvaatimus polkupyörän renkaan puhkeamisesta, 17.06.2020
§ 63 Takaisinsaantivaatimus liukastumisesta Sammonkadulla, 17.06.2020
§ 64 Vahingonkorvausvaatimus renkaan rikkoutumisesta Pispalan valtatie 124-126 kohdalla, 17.06.2020
§ 48 Oikaisuvaatimus ajoneuvon lähisiirron siirtokustannuksista, 05.06.2020
§ 49 Oikaisuvaatimus ajoneuvon lähisiirron siirtokustannuksista, 05.06.2020
§ 52 Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän yksiköiden päälliköiden varahenkilöt, 16.06.2020
§ 55 Satamapäällikön varahenkilöiden nimeäminen, 17.06.2020
§ 59 Uusien Tampereen leveyspiirillä kestävien puulajien etsimisestä kaupunkiympäristöön - yhteistoimintasopimus, 17.06.2020
§ 60 Oikaisuvaatimus ajoneuvon lähisiirron siirtokustannuksista, 17.06.2020

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 39 Hevoshaankadun pysäköintikieltomerkin muuttaminen pysäyttäminen kielletty -merkiksi, 09.06.2020
§ 40 Aluepysäköintikiellon lisääminen Etuniitynkadun kääntöpaikalle, 09.06.2020
§ 41 Väliaikaisen liikenteenohjauksen järjestäminen Pyynikin matkaparkkiin aikavälillä 16.6-30.9.2020, 12.06.2020
§ 42 Nalkalankadun katusuunnitelma välillä Kuninkaankatu - Laukontori, III (Nalkala), 17.06.2020
§ 43 Yhteiskatukokeilun toteuttaminen Kuusimäenkadulla, 17.06.2020

Suunnittelupäällikkö
§ 36 Päätös hulevesimaksun maksuluokan muutoksesta koskien kiinteistöä 837-233-3072-0014, 08.06.2020
§ 37 Päätös hulevesimaksua koskevasta muistutuksesta, kiinteistö 837-058-5806-0002, 08.06.2020
§ 38 Päätös hulevesilaskua koskevasta muistutuksesta, lasku nro. 0104065846, 08.06.2020
§ 39 Päätös kiinteistön 837-233-3072-0014 hulevesimaksusta, 08.06.2020
§ 40 Päätös kiinteistön 837-225-2004-0002 hulevesimaksusta, 08.06.2020
§ 41 Päätös kiinteistön 837-327-7682-0006 hulevesimaksusta, 08.06.2020
§ 42 Päätös hulevesilaskua koskevasta muistutuksesta, lasku nro 0104066516, 08.06.2020
§ 43 Päätös kiinteistön 837-031-6827-0001 hulevesimaksusta, 08.06.2020
§ 44 Päätös hulevesilaskua koskevasta muistutuksesta, lasku nro. 0104065471, 08.06.2020
§ 45 Päätös hulevesilaskua koskevasta 2. muistutuksesta, lasku nro. 0104089453, 08.06.2020
§ 46 Päätös Hulevesilaskua koskevasta muistutuksesta, lasku nro. 0104089453, 08.06.2020
§ 47 Pyhäojanpuiston yleissuunnitelma, 10.06.2020
§ 48 Päätös kiinteistön 837-228-3673-0016 hulevesimaksua koskevasta muistutuksesta, 10.06.2020
§ 49 Kiinteistön 837-233-3029-0002 hulevesimaksun tarkistaminen, 10.06.2020
§ 50 Päätös kiinteistön 837-065-7140-0003 kiinteistön haltijoiden kesken, 10.06.2020
§ 51 Päätös kiinteistön 837-055-5201-0010 hulevesimaksusta , 16.06.2020
§ 52 Päätös kiinteistön 837-036-7501-0001 hulevesimaksusta, 16.06.2020
§ 53 Päätökset kiinteistöjen 837-045-4528-0055, 837-045-4528-0051 ja 837-045-4528-0059 hulevesimaksuista, 16.06.2020
§ 54 Päätös kiinteistön 837-230-3548-0006 hulevesimaksusta, 17.06.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat