Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.5.2021

§ 164 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Nopeusrajoitusalueiden vaikutus joukkoliikenteen sujuvuuteen, Ari Vandell, Heljä Aarnikko ja Juha-Pekka Häyrynen​

- Yleisten alueiden toimintapaikkojen turvallisuusasiakirja, Kirsi Mäntysaari-Ukkola​ ja Teemu Kylmäkoski​

- Kintulammi-Pukala –ulkoilureitti, Pia Hastio ja Petri Mäkelä/Eko-kumppanit​

- Pysäköinnin opastuksen kehittämissuunnitelma, Pekka Stenman, Ari Vandell ja Juho Kero/WSP​

- Teiskontien pyörätiehanke​, Jouni Sivenius ja Timo Seimelä​

- Opiskelijankadun yleissuunnitelman tavoitteet ja vaihtoehdot​, Katja Seimelä ja Tero Backman (Sitowise​ Oy)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kirsi Mäntysaari-Ukkola, Teemu Kylmäkoski, Petri Mäkelä, Juho Kero, Katja Seimelä, Tero Backman, Timo Seimelä, Heljä Aarnikko, Jouni Sivenius ja Juha-Pekka Häyrynen olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Lassi Kaleva saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Lassi Kaleva poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Teiskontien pyörätiehanke- asian käsittelyn jälkeen puheenjohtaja esitti pidettäväksi 5 minuutin kokoustauon.

Lassi Kaleva palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Sonja Harmaala poistui poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ja varajäsen Ville Tynkkynen saapui kokoukseen.

Leo Boström poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Ari Vandell poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)