Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.8.2020

§ 196 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Liikenteen kehitys Tampereella 2019 –raportti​, Heljä Aarnikko ja Ari Vandell

- Koronakevään vaikutukset liikenteeseen​, Ari Vandell​

- Paasikivenkadun ja Näsijärvenkadun katusuunnitelmat​, Jouni Sivenius ja Ari Vandell​

- Kaupunkipyöräprojektin tilanne ja kaupunkipyöräasemat​, Timo Seimelä ja Ari Vandell​

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Reeta Ahonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Heljä Aarnikko, Timo Seimelä ja Jouni Sivenius olivat paikalla asiantuntijoina. Heljä Aarnikko ja Timo Seimelä poistuivat kokouksesta omien esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Ajankohtaisten asioiden tultua käsitellyksi, puheenjohtaja esitti pidettäväksi 10 minuutin kokoustauon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat