Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.8.2020

§ 212 Valtuustoaloite Tampereen ilmastovahdin perustamiseksi - Jaakko Mustakallio ja Oras Tynkkynen ym 

TRE:7896/11.00.01/2019

Valmistelija

  • Kankaala Kari, Ympäristö- ja kehitysjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh. 050 351 3020, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Jaakko Mustakallio ja Oras Tynkkynen yhdessä 29 muun valtuutetun kanssa esittävät 16.12.2019 jättämässään valtuustoaloitteessa, että Tampereen kaupunki perustaa verkossa toimivan ilmastovahtipalvelun, joissa voi seurata Tampereen kaupungin edistymistä kohti hiilineutraalia kaupunkia. Palvelu tulisi rakentaa vuorovaikutteiseksi siten, että kaupunkilaiset ja yhteisöt voisivat palvelussa kertoa omista ilmastoaloitteistaan ja -teoistaan.

Valtuustoaloitteen pohjalta Smart Tampere -ohjelmaan kuuluva Kestävä Tampere 2030 -osaohjelma on valmistelemassa verkossa toimivaa ilmastovahtipalvelua, jossa voi seurata Tampereen kaupungin edistymistä kohti hiilineutraalia kaupunkia. Ilmastovahdin sisältö perustuu kaupungin yksiköiden hiilineutraaliustiekartoista koostettuun koko kaupungin yhteiseen Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan, joka esitellään kaupunginhallitukselle 24.8.2020. Ilmastovahdin vuorovaikutteisuus varmistetaan linkittämällä se kaupunkilaisille suunnattuun ilmastosankari.fi-sivustoon sekä yrityksille ja yhteisöille 9.9.2020 lanseerattavaan Tampereen seudun ilmastokumppanuus-sivustoon. Näillä sivustoilla kaupunkilaiset, yritykset ja yhteisöt voivat kertoa omista ilmastoaloitteistaan ja -teoistaan. Ilmastovahdin suunniteltu julkaisuaika on marraskuussa 2020.

Ilmastovahtia tullaan päivittämään vuosittain kaupungin tiekartan ja siihen liittyvän päästölaskennan päivittämisen yhteydessä. Lisäksi ilmastovahtia tullaan jatkossa täydentämään ja kehittämään edelleen siitä saatavan palautteen ja esiin nousevien tarpeiden mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Jaakko Mustakallio ja Oras Tynkkysen ym. valtuustoaloite, siihen annettu lausunto ja suunnitellut toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat