Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.8.2020

§ 213 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Maanmittausinsinööri
§ 23 Erillisen tonttijaon hyväksyminen 9256, 10.08.2020

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 92 Etu-Hankkion valaistussaneerausurakan tilaaminen, 18.08.2020
§ 91 Vahingonkorvausvaatimus autovahingosta Amurinkujalta, 18.08.2020
§ 93 Vahingonkorvausvaatimus autovahingosta Turtolankadulla, 18.08.2020
§ 94 Vahingonkorvausvaatimus moottoripyörävahingosta Sellukadulla, 18.08.2020
§ 95 Vahingonkorvausvaatimus autovahingosta Vuoreksen Puistokadulta, 18.08.2020
§ 99 Takaisinsaantivaatimus liukastumisesta Kaupinpuistonkatu 1 parkkipaikalla, 18.08.2020
§ 90 Osallistuminen buildingSMART Finland Inframallintamisen kehittäminen 2020 -projektiin, 10.08.2020
§ 96 Oikaisuvaatimus ajoneuvon lähisiirron siirtokustannuksista, 18.08.2020
§ 97 Oikaisuvaatimus ajoneuvon lähisiirron siirtokustannuksista, 18.08.2020
§ 98 Oikaisuvaatimus ajoneuvon lähisiirron siirtokustannuksista, 18.08.2020

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 67 Pysäyttäminen kielletty -merkin lisääminen Tyvikadulle, 14.08.2020
§ 68 Pysäköintimuutos kadunvarressa Nekalantie 15 kohdalla, 17.08.2020
§ 69 Linja-autopysäkin siirtäminen Satakunnankatu 22 -> 24, 17.08.2020

Päätösehdotus oli

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat