Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.4.2021

§ 129 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Hämeenpuiston liikenneturvallisuusselvitys, Heljä Aarnikko ja Ari Vandell

- Kalevan sekä Hervannan ja Vuoreksen 30 km/h nopeusrajoitusalueen esittely​, Heljä Aarnikko​

- Pirkankadun katusuunnitelman esittely​, Timo Seimelä​

- Korkinmäenkadun pyöräliikenteen järjestelyt (osa Hervannan baanaa)​, Timo Seimelä​

- Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttömaksut, Timo Seimelä

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Heljä Aarnikko, Ari Vandell, Timo Seimelä ja Mikko Kielo olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Matti Järvinen ja Matti Höyssä saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Joanna Leino poistui kokouksesta ja Kaisa Vatanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Reeta Ahonen poistui kokouksesta ja varajäsen Riina-Eveliina Eskelinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Kari Kankaala poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Ajankohtaisten asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja esitti pidettäväksi 12 minuutin tauon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)