Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.9.2021

§ 271 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Yleiskaavoitusprosessin esittely, yleiskaavatilanne ja alustava työohjelma, Pia Hastio

- Asemakaavoitusprosessin esittely​ ja asemakaavoitusohjelman tilannekatsaus, Elina Karppinen​

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Pia Hastio, Jukka Lindfors ja Elina Karppinen olivat paikalla asiantuntijoina.

Jukka Lindfors poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)