Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 282 Suokadun ja Sotkankadun yleissuunnitelma 

TRE:6559/08.01.02/2021

Valmistelija

 • Seimelä Timo, Liikenneinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Timo Seimelä, puh 040 758 2104, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Taustaa

Suokatu-Sotkankatu -yleissuunnitelmassa on tutkittu pyöräliikenteen seudullisen pääreitin toteuttamista näille kaduille. Raitiotien toteuttamisen seurauksena Sepänkadun itäreunasta poistuu pyörätie välillä Satakunnankatu–Pirkankatu.

Pyöräliikenteen seudullinen pääreitti keskustan ja Ylöjärven välillä kulki aiemmin Sepänkatua pitkin Paasikivenkadun ja Pirkankadun välisellä osuudella. Raitiotien toteuttaminen Sepänkadulle edellyttää ajoradan leventämistä, jolloin kadun reuna-alueet kaventuvat ja niiden leveys ei enää jatkossa mahdollista pyörätien toteuttamista välille Satakunnankatu-Pirkankatu. Pyöräliikenteen seudulliselle yhteydelle Tampereen keskusta-Ylöjärvi on löydettävä uusi reitti. Kantakaupungin vaiheyleiskaavassa 2017-2021 on esitetty pyöräliikenteen pääreittien tavoiteverkko ja siinä seudullinen pääreitti on esitetty kehitettäväksi Suokatu-Sotkankatu -reitille.

Suokatu ja Sotkankatu ovat moottoriajoneuvoliikenteen verkossa tonttikatuja. Amurin päivitetyssä yleissuunnitelmassa (2019) Suokadun itäpää, Kankurinkatu ja Makasiininkatu ovat esitetty kävelypainotteisina katuina, joissa ajoneuvoliikenne on sallittu. Suokatu ja Sotkankatu on esitetty pyöräkatuina. Amurin alueella on hyväksytty 29.6.2021 alueellinen 30 km/h nopeusrajoitus.     

Työn tavoitteena on ollut:

 • Laadukas seudullinen pyöräliikenteen pääreitti, joka houkuttelee Paasikivenkadun ja keskustan tai Pyynikintorin eteläpuolisten alueiden välillä pyöräilevät pyöräkadulle Sepänkadun ja Satakunnankadun jalkakäytävien sijaan.
 • Sujuva, nopea ja turvallinen reitti, jolla jalankulku ja pyöräliikenne on eroteltu toisistaan.
 • Huomioidaan Amurin koulun hyvä saavutettavuus kävellen ja pyörällä ja liikenneturvallisuus koulumatkoilla.
 • Parannetaan raitiotiepysäkin saavutettavuutta kävellen ja pyörällä.
 • Säilytetään katupuut.
 • Mahdollistetaan tonteille ajaminen ja Tampereen taidemuseon kuljetukset Makasiininkadun kautta.
 • Mahdollistetaan kadunvarsipysäköinti.
 • Huomioidaan Amurin yleissuunnitelman mukainen täydennysrakentaminen Satakunnankadun pohjoispuolisella liikenneverkolla.

 

Tutkitut vaihtoehdot

 • VE1 Yksisuuntaiset pyörätiet
 • VE2 Pyöräkaistat
 • VE3 Pyöräkatu
 • VE4 Sekaliikenne
 • VE5 2-suuntainen pyörätie

 

Vaihtoehtojen vertailu

Kaikki vaihtoehdot vastaavat kehittämistavoitteisiin. Keskeisin tavoite eli laadukkaan seudullisen pyöräliikenteen pääreitin toteuttaminen saavutetaan parhaiten vaihtoehdoissa VE1 Yksisuuntaiset pyörätiet ja VE3 Pyöräkatu. Muiden tavoitteiden osalta vaihtoehdot ovat melko samanvertaisia, mutta VE5 kaksisuuntainen pyörätie on monelta osin heikompi kuin muut vaihtoehdot, eikä korostu minkään osa-alueen osalta parempana kuin muut vaihtoehdot. Autoliikenteen ja kadunvarsipysäköinnin näkökulmasta ovat vaihtoehdot VE3 Pyöräkatu ja VE4 Sekaliikenne hieman muita parempia. Vaihtoehtovertailun perusteella esitetään VE3 Pyöräkatua jatkosuunnittelun lähtökohdaksi. Vaihtoehtoa voidaan jatkosuunnittelussa kehittää joko leventämällä Suokadun jalkakäytäviä nykyisestä, jolloin vähennetään koulun kohdalla kadunvarsipysäköintiä tai säilyttämällä jalkakäytävien nykyinen leveys, mikä mahdollistaa kadunvarsipysäköinnin taskuissa.

Vaihtoehdon 3 alustava kustannusarvio on 310 000 euroa ja yhteys on tarkoitus toteuttaa vuonna 2022 samassa yhteydessä Sepänkadun reuna-alueiden kanssa raitiotien rinnakkaishankkeena. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Nurminen Mikko, Johtaja

Suokadun ja Sotkankadun yleissuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun lähtökohdaksi ja suunnittelua jatketaan vaihtoehdon 3 Pyöräkatu pohjalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jouni Sirén teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: "Yhdyskuntalautakunta esittää, että suunnittelun jatkovaiheessa ollaan vuorovaikutuksessa tamperelaisten polkupyöräilijöitä edustavien yhdistysten kanssa." Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Tiedoksi

Timo Seimelä, Jukka Uusitalo, Katja Seimelä, Mikko Kielo, Pasi Ruohomäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)