Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 285 Valtuustoaloite Tampere ei edistä ruuhkamaksuja ja tietulleja - Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmä 

TRE:2311/02.00.01/2021

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell,​ puh. 040 564 4518,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki,​ puh. 040 124 1626,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen perussuomalaisten valtuustoryhmä on kaupunginvaltuutettu Lassi Kalevan valtuustoaloitteessa esittänyt, että Tampere ei edistä tietullien tai ruuhkamaksujen käyttöönottoa alueellaan. Lisäksi aloitteessa esitetään, että Tampere ei millään muilla tavoin edistä pyrkimyksiä kieltää tai rajoittaa polttomoottoriautojen käyttämistä. Näiden lisäksi esitetään, että Tampereen kaupunki tekee aktiivista vaikuttamista ja edunvalvontaa ministeriöiden suuntaan edellä mainittujen tavoitteiden toteutumiseksi.

Tampereella ei ole tehty päätöksiä ruuhkamaksujen tai tietullien käyttöönotosta. Pormestari Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelmassa 2021–2025 on linjattu, että ruuhkamaksujen ja tietullien hyödyt ja haitat selvitetään valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välisen MAL-sopimuksen mukaisesti, mutta niiden käyttöönotto ei ole kuluvalla valtuustokaudella ajankohtaista. Ruuhkamaksujen vaikutusten ja toteutusedellytysten selvittämisen osana valtion asiaa koskevaa säädösvalmistelua on nostettu esille myös Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmassa (SUMP) ja Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan valtuustokauden 2021–2025 toimenpiteenä.

Tampereen kaupungin ilmastotavoitteiden toteutuminen 2030 mennessä edellyttää sekä merkittäviä muutoksia käyttövoimakehitykseen että henkilöautoliikenteen suoritteen laskua. Seudullisen joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen on keskeistä, jotta liikenteen ilmastotavoitteet saavutetaan. Hyvien liityntäyhteyksien ja matkaketjujen kehittäminen parantaa yhteyksiä alueilta, joilta ei ole suoraa joukkoliikennetarjontaa. Jo päätettyjen ilmastotoimenpiteiden riittävyys tulee huomioida, kun arvioidaan mahdollisten lisätoimenpiteiden, kuten liikenteen hinnoittelun lisäämisen, tarpeellisuutta hiilineutraalisuustavoitteen kannalta. Liikenteen hinnoittelun taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset tulee myös arvioida liikenteellisten vaikutusten rinnalla.

Autokannan kehittyminen ja käyttövoimamuutokset riippuvat monista valtion toimenpiteistä. Kaupunki sovittaa kaupunkisuunnittelussa yhteen erilaisia liikkumiseen ja kaupunkitilaan kohdistuvia tavoitteitaan. Pysäköinnin rajoituksilla ja hinnoittelulla sekä esimerkiksi kävelypainotteisuuden lisäämisellä keskustassa ja aluekeskuksissa on tavoitteena lisätä liikkumisen sujuvuutta, turvallisuutta, tilatehokkuutta ja kaupunkiympäristön viihtyisyyttä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Lassi Kalevan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi. 

Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)