Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 284 Valtuustoaloite rakentamisen byrokratian keventämiseksi edes Turun tasolle - Ilkka Sasi ym. 

TRE:3881/10.00.01/2021

Valmistelija

  • Lindfors Jukka, Suunnittelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelujohtaja Jukka Lindfors, puh. 050 559 4139, asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh. 040 800 4908, ja rakennusvalvontapäällikkö Leena Jaskanen, puh. 041 7305 909, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ilkka Sasi ym. esittävät 17.5.2021 jättämässään valtuustoaloitteessa lukuisia tehostamiskohteita rakentamisen byrokratian prosesseihin. Vastauksia on koottu päätöksen liitteeseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Ilkka Sasin ym:n valtuustoaloite, siihen annettu vastaus ja tehdyt toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ilkka Sasi, Jukka Lindfors, Elina Karppinen, Leena Jaskanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)