Yhdyskuntalautakunta, kokous 29.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Puheenjohtajan ehdotuksesta §:t 40 ja 41 päätettiin käsitellä §:n 27 jälkeen.

Päätös

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)