Yhdyskuntalautakunta, kokous 29.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 7 Sammonkadun viherkaistan suunittelu ja rakentaminen, 13.01.2019

Kaupungingeodeetti
§ 3 Erillisten tonttijakojen hyväksyminen 9115, 9119, 14.01.2019

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 2 Hämeenkadun Mini-Guard-turvakaiteiden hankinta raitiotieallianssilta, 11.01.2019

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 2 Kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän vastuuhenkilöt, menojen ja tulojen hyväksyjät sekä tilausoikeudet 1.1.2019 alkaen, 22.01.2019

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 13 Liikennesuunnitteluun liittyvien suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden puitesopimuksen jatkaminen, 22.01.2019
§ 9 Pysäköintilupaan Z liittyvien liikennemerkkien asettaminen keskustan alueelle, 15.01.2019
§ 10 Pysäköintikiellon asettaminen Rongankadulle Rautatienkadun liittymään, 18.01.2019
§ 11 Pysäköintimuutokset Kärjenniitynkadulla, 18.01.2019
§ 12 Pysäköintimuutoksia Eetunkadulla, 21.01.2019
§ 14 Pysäköintimuutokset Tammelankadun länsipäässä, 22.01.2019
§ 15 Yhteiskäyttöautojen Z-pysäköintilupien myöntäminen 24 Rental Networks Oy:lle, 23.01.2019
§ 8 Liityntä joukkoliikenteen runkoverkkoon Tampereen kaupunkiseudulla-hankkeen tilaaminen, 11.01.2019

Suunnittelupäällikkö
§ 3 Ruskon Tauskonojan hulevesien käsittelyn rakennussuunnitelman tilaaminen, 14.01.2019
§ 5 Lahdenperänkadun hulevesien käsittelyn rakennussuunnitelman tilaaminen, 14.01.2019
§ 4 Karosenpuiston yleissuunnitelma, 14.01.2019

Yleiskaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu
§ 1 Nokian moottoritien muutoksen mahdollistaman maankäyttöpotentiaalin selvityksen tilaaminen, 22.01.2019

Ympäristö- ja kehitysjohtaja
§ 2 Puurakentamisen ja hiilensidonnan avoimen tietokannan kehittäminen -projektin toteuttaminen, 17.01.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)