Yhdyskuntalautakunta, kokous 30.11.2021

§ 352 Maksullisen pysäköinnin muutokset 

TRE:7753/08.01.02/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Stenman Pekka, Liikenneinsinööri, pekka.stenman@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki on tehnyt tarkistuksia pysäköintimaksuihin viimeksi kesällä 2019. Tuolloin tehtiin melko laaja joukko toimenpiteitä, kuten laajennettiin maksullisen pysäköinnin vyöhykettä 1, otettiin käyttöön sunnuntaipysäköinnin maksullisuus, nostettiin 2-vyöhykkeen hintaa sekä päätettiin asukas- ja yrityspysäköinnin hinnankorotuksista. Samalla päätettiin myös ottaa käyttöön uusia pysäköintilupatyyppejä, kuten vieraspysäköintilupa. Muutoksilla tavoiteltiin pysäköinnistä saatavien tulojen lisäämistä n. 400 000 €:lla vuosittain osana kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa 2019-2020.

Erityisesti koronan takia tehtyjen päätösten vaikutuksia pysäköintituloihin on ollut vaikea seurata. Pysäköintimäärät ovat koronan myötä laskeneet normaalista, eikä vertailukelpoista ajanjaksoa ole käytännössä ollut. Samalla pysäköintitulot ovat pienentyneet, millä on ollut vaikutusta kaupungin talouteen. Raitiotieliikenteen käynnistyminen ja siihen liittyvien työmaiden valmistuminen on samaan aikaan vaikuttanut keskustaan suuntautuvaan liikenteeseen. Tampereen Kannen Areenan avautuminen joulukuussa 2021 tuo lisäksi merkittävän muutoksen sen lähialueen liikenteeseen ja liikkumiseen. Liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikössä on selvitetty tarpeita pysäköintijärjestelyiden muutoksiin näistä lähtökohdista.

Asukas- ja yrityspysäköinnin osalta on yhdyskuntalautakunnassa 29.1.2019 päätetty hinnankorotuksista 1.3.2019 alkaen, ja nämä toteutettiin. Samassa yhteydessä päätettiin hinnankorotuksista, joiden tuli tulla voimaan vuoden 2021 alusta. Kuitenkaan erityisesti koronan aiheuttamien vaikutusten vuoksi tätä asukas- ja yrityspysäköinnin hintojen toista nostoa ei ole toteutettu tehdyn päätöksen mukaisesti, vaan kaupunkiympäristön palvelualueella päädyttiin pitäytymään voimassa olleissa hinnoissa (asukaspysäköinti 20 €/kk ja yrityspysäköinti 490 €/vuosi). Koronan vaikutukset ovat jossain määrin lieventyneet, mikä puoltaisi sitä, että asukas- ja yrityspysäköinnin hinnankorotukset voitaisiin nyt toteuttaa tehdyn päätöksen mukaisesti (asukaspysäköinti jatkossa 23 €/kk ja yrityspysäköinti 560 €/vuosi). Asukaspysäköinnin osalta liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikkö kuitenkin esittää, että hinta korotettaisiin aiemmin päätettyä hintaa (23 €/ kk) enemmän 25 euroon kuukaudessa. Petsamossa hinta olisi jatkossakin puolet muiden alueiden lupien hinnasta. Muutokset kasvattaisivat kaupungin asukas- ja yrityspysäköinnistä saatavia tuloja n. 125 000 € vuodessa, josta 50 000 € osuus tulisi aiempaa päätettyä suuremmasta asukaspysäköinnin hinnankorotuksesta. 

Areenan tapahtumat houkuttelevat ihmisiä laajalta alueelta ja Areenalle saavutaan kaikilla eri kulkumuodoilla. Tampereen keskustan nykyisissä maksullisen kadunvarsipysäköinnin määrittelyissä ei ole erityisesti huomioitu Areenan rakentumista. Areenalle autolla saapuvia pyritään ensisijaisesti ohjaamaan käyttämään alueen pysäköintilaitoksia, joissa on kadunvarsipysäköintiä varmemmin tarjolla pysäköintikapasiteettia, ja joiden kapasiteetin tilanne voidaan myös kertoa autoilijoille pysäköintisovelluksissa ja telematiikkatauluissa. Vapaata kadunvarsipysäköintiä pyritään sen sijaan takaamaan paremmin alueen eri yritysten, kuten ravintoloiden, tarpeisiin.

Pysäköinnin maksullisuus päättyy nykyisin vyöhykkeellä 1 arkisin klo 20 ja lauantaisin sekä sunnuntaisin klo 18. Vyöhykkeellä 2 pysäköinnin maksullisuus loppuu puolestaan arkisin klo 18 ja lauantaisin klo 16. Pysäköinti on toisin sanoen laajalla alueella Areenan lähettyvillä viimeistään klo 18 jälkeen maksutonta, kun esim. jääkiekko-ottelut alkavat arkisin klo 18.30. Nykyinen malli ohjaa autoilijoita etsimään ilmaista pysäköintiä Areenan läheltä, mikä aiheuttaisi tarpeetonta liikennettä ja sen myötä häiriöitä ja ruuhkia lähialueelle. Liikenteen ohjautuvuuden kannalta olisi parempi, että Areenan välittömän lähialueen pysäköinti olisi maksullista pidemmälle. Alueelle voi siis tulla edelleen pysäköimään, mutta siitä pitäisi maksaa. Tämä toimenpide ohjaisi autoilijoita tukeutumaan tavoitteiden mukaisesti pysäköintilaitoksiin. Samalla kaupungin pysäköintitulot kuitenkin lisääntyisivät, koska kadunvarsipysäköinnin oletetaan olevan silti kysyttyä. Ensimmäisessä vaiheessa, tavoitteellisesti vuoden 2022 alusta alkaen, toteutettaisiin maksullisen pysäköinnin keston muutos siten, että Ratinan rantatien, Tammerkosken, Hämeenkadun, Itsenäisyydenkadun, Sairaalankadun, Kalevantien ja Vuolteenkadun väliin jäävällä alueella pysäköinnin maksullisuus jatkuisi jatkossa arkisin ja lauantaisin klo 20 asti. Muutoksen arvioidaan lisäävän kaupungin pysäköintituloja n. 255 000 € vuodessa. Jatkossa on arvioitava, tuleeko vastaava maksullisuuden keston jatkaminen ulottaa myös laajemmin keskustan alueelle.

Areenan läheisyys vaikuttaa myös Sairaalankadun pysäköintiin. Sairaalankadun alue on nykyisin maksuvyöhykettä 3, jossa pysäköinnin maksullisuus loppuu arkisin klo 18 ja lauantaisin klo 16. Sairaalankadun alue sijaitsee erittäin houkuttelevasti Areenan ja Tampere-talon läheisyydessä, mikä tekee siitä jatkossa entistä kysytymmän pysäköintikohteen. Em. tavoitteiden mukaisesti myös Sairaalankadun maksullisuutta tulisi jatkaa klo 20 asti arkisin ja lauantaisin. Samalla kuitenkin alueen aiempaa keskeisemmäksi muuttuvasta sijainnista johtuen sen siirtämistä maksuvyöhykkeeseen 2 olisi perusteltua. Pelkän vyöhykemuutoksen vaikutus kaupungin pysäköintituloihin arvioidaan olevan n. +43 000 €.

Yhteensä em. toimenpiteet voisivat lisätä maksullisesta pysäköinnistä saatavia tuloja arviolta n. 423 000 € vuodessa. Todellinen summa riippuu ennen kaikkea maksullisen pysäköinnin käyttöasteen kehityksestä, jota on vaikea ennakoida. Liikennemerkkiasennusten vaatiman ajan vuoksi muutosten voitaisiin tavoitella olevan voimassa vuoden 2022 alusta alkaen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asukaspysäköintiluvan A-K alueiden arvonlisäverollinen hinta on 1.1.2022 alkaen 25 €/kk ja Petsamon L-alueen lupa 12,50 €/kk. 

Yrityspysäköinnin aiemmin päätetty hinta A-K alueille 560 €/vuosi tai 46,70 €/kk otetaan käyttöön 1.1.2022. Petsamon L-alueella hinta on 280 €/vuosi tai 23,30 €/kk.

Jatketaan maksullisen pysäköinnin kesto 3.1.2022 alkaen Ratinan rantatien, Tammerkosken, Hämeenkadun, Itsenäisyydenkadun, Sairaalankadun, Kalevantien ja Vuolteenkadun väliin jäävällä alueella arkisin ja lauantaisin klo 20 asti.

Siirretään Sairaalankadun alue 3.1.2022 alkaen maksuvyöhykkeeseen 2.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Jari Saari ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Antti Ivanoff kannatti ehdotusta. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Saaren pöydällepanoehdotuksen.

Valmistelija

  • Stenman Pekka, Liikenneinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Pekka Stenman, puh. 040 163 7226, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 16.11.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Asukaspysäköintiluvan A-K alueiden arvonlisäverollinen hinta on 1.1.2022 alkaen 25 €/kk ja Petsamon L-alueen lupa 12,50 €/kk. 

Yrityspysäköinnin aiemmin päätetty hinta A-K alueille 560 €/vuosi tai 46,70 €/kk otetaan käyttöön 1.1.2022. Petsamon L-alueella hinta on 280 €/vuosi tai 23,30 €/kk.

Jatketaan maksullisen pysäköinnin kesto 3.1.2022 alkaen Ratinan rantatien, Tammerkosken, Hämeenkadun, Itsenäisyydenkadun, Sairaalankadun, Kalevantien ja Vuolteenkadun väliin jäävällä alueella arkisin ja lauantaisin klo 20 asti.

Siirretään Sairaalankadun alue 3.1.2022 alkaen maksuvyöhykkeeseen 2.

Tiedoksi

Ari Vandell, Timo Seimelä, Pekka Stenman, Heljä Aarnikko, Katja Seimelä, Tuula Somppi, Pasi Palmu, Petri Keivaara, katutilavalvonta, pysäköinninvalvonta