Yhdyskuntalautakunta, kokous 30.11.2021

§ 342 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään torstaina 2.12.2021.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jouni Sirén ja Tiina Mikkonen (varalle Riina-Eveliina Eskelinen).