Yhdyskuntalautakunta, kokous 30.11.2021

§ 354 Sähköteknisten järjestelmien kapasiteetin vuokrauspalvelu ja -hinnasto 

TRE:7955/02.04.03/2021

Valmistelija

  • Tietäväinen Milko, Rakennuttamisjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Järjestelmäpäällikkö Mika Heikkilä, puh. 050 468 8478, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki mahdollistaa kaupunkiympäristön palvelualueen vastuulla olevien sähköteknisten järjestelmien passiivisen infran resurssien hyödyntämisen muiden käyttöön vuokraustoiminnalla. Kyseessä on jo olemassa olevan kapasiteetin vuokraaminen käyttöön, jonka avulla muun muassa kaupungin sidosryhmät, muut julkiset toimijat ja teleoperaattorit voivat mahdollistaa toimintojaan ja palvelujaan paremmin.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 17 § 3 mom 5 kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä on päättää palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista. Tampereen kaupungin hallintosäännön 17 § 3 mom 12 kohdan mukaan lautakunta voi päättää tässä hallintosäännössä mainitun toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä ratkaistavaksi viranomaiselle, joka tämän päätöksenteon osalta toimii lautakunnan alaisena.

Maksujen tarkoituksena on kattaa toiminnasta ja asioiden käsittelystä kaupungille aiheutuvat kulut. Vallitsevan kustannustason, yksiköille asetettujen tulotavoitteiden sekä palvelun laajan sisällön takia esitetään hinnaston mukaisia maksuja. Hinnaston muodostumisessa on tehty laajamittainen selvitys vastaavien toimintojen vuokrauspalveluista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kaupunkiympäristön palvelualueen vastuulla olevien kaupunkiympäristön sähköteknisten järjestelmien resurssivuokrauksen tuotteet ja hinnasto sekä sopimusehdot hyväksytään liitteiden mukaisesti.

Tiedoksi

Rakentaminen ja kunnossapito/infraomaisuushallinta yksikkö, Kimmo Myllynen, Mika Heikkilä, Jussi Kulomäki, Jarmo Morko