Yhdyskuntalautakunta, kokous 6.10.2020

§ 244 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Pohjois-Tampereen strateginen osayleiskaava, Pia Hastio ja Anna-Maria Niilo-Rämä

- Kämmenniemen yleissuunnitelma 8774 jatkosuunnittelun pohjaksi​, Pia Hastio ja Anna-Maria Niilo-Rämä

- Vesihuollon kehittämissuunnitelma, Maria Åkerman

- Viherpalveluohjelma, leikkipaikat 2021-2030, Kirsi Mäntysaari-Ukkola, Timo Koski ja Milja Nuuttila

- Rongankadun suunnittelutilanne, Ari Vandell ja Timo Seimelä

- Lamminpään teollisuusalueen muutos asuntoalueeksi (asemakaava nro 8585)​, Timo Silomaa

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Ilpo Sirniö saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Timo Koski saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Pia Hastio, Anna-Maria Niilo-Rämä, Maria Åkerman, Kirsi Mäntysaari-Ukkola, Timo Koski, Milja Nuuttila, Ari Vandell, Timo Silomaa ja Timo Seimelä olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta omien esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Rongankadun suunnitteltilanne- aiheen jälkeen puheenjohtaja esitti pidettäväksi 15 minuutin kokoustauon.

Ajankohtaisten asioiden käsittelyä jatkettiin.

Katja Nisumaa-Saarela ilmoitti olevansa esteellinen Lamminpään teollisuusalueen muutos asuntolueeksi (asemakaava nro 8585) asian käsittelyyn, koska on Vts:n hallituksen jäsen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Nisumaa-Saarela poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat