Yhdyskuntalautakunta, kokous 6.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu
§ 6 Hervannan pohjoisakselin asemakaavan teknisen huollon yleissuunnitelman tilaaminen, 20.02.2018
§ 11 Koilliskeskuksen yleissuunnitelman tilaaminen, 28.02.2018
§ 5 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavan muuttamista koskevassa asiassa , 17.02.2018
§ 7 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen johdosta, 23.02.2018
§ 8 Poikkeamishakemus tontille Epilä, Pispalan valtatie 114, 28.02.2018
§ 9 Poikkeamishakemus tontille Kämmenniemi, Ullakonvainio 6, päiväkotilaajennus, 28.02.2018
§ 10 Poikkeamishakemus tontille Näppäläisenkatu 1, Veisu, 28.02.2018

Kaupungingeodeetti
§ 13 Erillisten tonttijakojen hyväksyminen 8969 ja 8970, 16.02.2018
§ 14 Tonttijaon hyväksyminen 8975, 23.02.2018
§ 15 Erillisen tonttijaon hyväksyminen 8976, 26.02.2018
§ 16 Erillisen tonttijaon hyväksyminen, 26.02.2018

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 33 Vahingonkorvausvaatimus kaatumisen johdosta Soinilankadulla, 20.02.2018

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 5 Kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän menojen hyväksyjät ja hankintojen suorittajat, 21.02.2018
§ 6 Green Flag Award -tunnustuksen hakeminen Hatanpään kartanopuistolle ja arboretumille, 26.02.2018

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 9 Tampereen kaupungin osallistuminen sähköisen liikenteen EVI-PCP -verkostoon , 19.02.2018
§ 8 Kävelyn ja kaupunkielämän strategia, 16.02.2018
§ 11 Pysäköinnin kieltäminen Kaipasenrinteessä, 23.02.2018
§ 7 Merkittävien rakennushankkieden aiheuttamat liikenteelliset vaikutukset-tilaus, 14.02.2018
§ 10 Lentovarikonkadun pysäköintipaikat, 23.02.2018

Suunnittelupäällikkö
§ 4 Isokuusi III, viherpainanteiden rakennussuunnitelman tilaaminen FCG:ltä, 20.02.2018

Ympäristöjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 9 Asumisen ja rakentamisen energianeuvontapalvelu Ranen toiminta-avustus v. 2018, 22.02.2018
§ 12 Kestävä yhdyskunta -yksikön palvelumaksu Ekokumppanit Oy:lle vuodelle 2018, 22.02.2018
§ 13 Luottokortin myöntäminen kestävä yhdyskuntayksikön projektipäällikölle, 27.02.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely

Ossi Aho esitti, että lautakunta käyttää otto-oikeuttaan asemakaavapäällikön 23.2.2018 tekemään päätökseen § 7 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen johdosta koskien yhdyskuntalautakunnan päätöstä 28.11.2017 § 329 ja

ympäristöjohtajan 22.2.2018 tekemään päätökseen § 9 Asumisen ja rakentamisen energianeuvontapalvelu Ranen toiminta-avustus   v. 2018.

Ossi Ahon perustelut otto-oikeuden käyttöesityksiin:

§ 7 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen johdosta
Asemakaavapäällikkö antanut lausunnon. Tampereen kaupungin hallinto-säännössä § 37, palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta, kohta 2) muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä ja muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä sekä kanteluihin vastaamisesta.

§ 9 Asumisen ja rakentamisen energianeuvontapalvelu Ranen toiminta-avustus v. 2018
Ympäristöjohtaja tehnyt päätöksen. Tampereen kaupungin avustustoiminnan periaatteet -asiakirjan mukaan yhdistysten ja yhteisöjen toiminta-avustuksista päätetään sivistys- ja kulttuurilautakunnassa sekä terveys- ja sosiaalilautakunnassa.

Koska Ahon otto-oikeusesitykset perusteluineen eivät saaneet kannatusta, ne raukesivat.

Puheenjohtaja totesi päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)