Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.10.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 276 Hatanpään valtatien, väli Hämeenkatu – linja-autoaseman tonttiliittymä ja Suvantokadun, väli Hatanpään valtatie – Ratinankuja sekä Aleksanterinkadun, väli Otavalankatu – Hatanpään valtatie katusuunnitelmat, XII (Kyttälä b) ja XIII (Ratina) 

TRE:5186/10.03.02/2019

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Katuinsinööri Pasi Palmu, puh. 040 801 6812, ja liikenneinsinööri Timo Seimelä, puh. 040 758 2104, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Raitiotiellä tavoitellaan sujuvaa ja tehokasta joukkoliikennettä, joka helpottaa ihmisten liikkumista sekä tukee kaupunkirakenteen tiivistämistä kestävällä tavalla. Raitiotietä suunnitellaan Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kuormittuneimmille osuuksille. Välillä Hervanta – Pyynikintori – Tays raitiotien rakentaminen on jo käynnissä.

Kaupunginhallitus päätti 23.4.2019, että raitiotiejärjestelmän laajentamiseen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan teettämällä tarkentava suunnitelma Hatanpään valtatiestä välille Koskipuisto – Tampereen valtatie. Tavoitteena on, että raitiotiejärjestelmän rakentamisesta Hatanpään valtatielle päätetään kaupunginvaltuustossa loppuvuodesta 2019.

Hatanpään valtatien osalta suunnittelualueen pituus on noin 700 metriä. Katualueen leveys vaihtelee suunnittelualueella noin 28 - 34 metrin välillä. Katusuunnitelman mukaan Hatanpään valtatien ajoradan ja raitiotiekäytävän päällystemateriaalina käytetään nupukiveä ja graniittilaattaa katuosuudella Hämeenkatu – Verkatehtaankatu sekä asfalttibetonia ja betonikiveä katuosuudella Verkatehtaankadusta etelään. Raitiotie kulkee koko ko. katuosuuden matkalla katualueen keskellä. Raitiotien päällysrakennetyyppi on Hatanpään valtatiellä kiintoraide. Raitiotiekäytävän leveys vaihtelee 6,5 – 8,0 metrin välillä. Hatanpään valtatien ko. katuosuudella raitiotiepysäkki sijaitsee Sorin aukion kohdalla. Pysäkki on suunniteltu reunalaitureilla, jolloin molemmille kulkusuunnille on oma esteetön pysäkkilaituri. Molempien pysäkkilaiturien leveys on 3,5 metriä, pysäkkilaiturien pituus on 47 metriä.

Katusuunnitelman mukaan Hatanpään valtatien ajorata on katuosuudella Hämeenkatu – Verkatehtaankatu 1+1 kaistainen ja bussipysäkit sijaitsevat ajoradan itä- ja länsireunoilla. Katuosuudella Verkatehtaankatu – Suvantokatu ajorata on pääosin 1+2 kaistainen, joista keskimmäinen kaista on vain raitiotieliikenteelle. Katuosuudella Suvantokatu – Vuolteenkatu ajorata on 3+3 kaistainen, joista kaksi keskimmäistä kaistaa on vain raitiotieliikenteelle. Tällä katuosuudella on bussipysäkki ajoradan itäreunalla. Katuosuudella Vuolteenkadusta etelään ajorata on myös 3+3 kaistainen, joista kaksi keskimmäistä kaistaa on vain raitiotieliikenteelle. Tämä katuosuuden läntisin ajokaista toimii pääosin bussipysäkkialueena. Hatanpään valtatiellä ajoneuvoliikenteen kaistaleveys on koko suunnittelualueella 3,25 – 4,0 metriä.

Katusuunnitelman mukaan ajoneuvoliikenne kielletään Hatanpään valtatiellä katuosuudella Verkatehtaankadusta pohjoiseen, lukuun ottamatta taksi-, bussi- ja tontille ajo- sekä huoltoliikennettä.

Hatanpään valtatiellä jalankulkuyhteyksiä parannetaan muokkaamalla ja lisäämällä suojatieylityskohtia sekä ylityspaikkoja. Katusuunnitelman mukaan Hatanpään valtatien ja Hämeenkadun liittymäalueella Hämeenkadun ylityspaikat toteutetaan noin 7,0 ja 9,0 metriä leveinä sekä Hatanpään valtatien ylittävät suojatiet noin 10,0 metriä leveinä. Ko. liittymäalue muotoillaan raitiotieliikenteelle sopivaksi. Nykyinen Verkatehtaankadun liittymän eteläpuolella oleva Hatanpään valtatien ylittävä suojatie siirretään ko. liittymän pohjoispuolelle. Otavalankadun kohdalle toteutetaan uusi ylityspaikka Hatanpään valtatien yli. Katuosuudelle Suvantokatu – Vuolteenkatu raitiotiepysäkin pohjoispuolelle toteutetaan uusi suojatieyhteys. Vuolteenkadun pohjois- ja eteläpuolella olevat suojatiet sekä linja-autoaseman kohdalla oleva suojatie pysyvät nykyisillä sijainneilla.

Hatanpään valtatien itäreunan, katuosuuden Aleksanterinkadusta pohjoiseen, kävelyolosuhteita parannetaan leventämällä nykyistä jalankäytävää, mikä mahdollistaa terassialueiden laajentamisen. Katusuunnitelman mukaan katuosuudella ns. Suomen Pankin aukio – Verkatehtaankatu jalkakäytävän leveys on pääosin noin 5,8 metriä. Katuosuudella Verkatehtaankatu – Aleksanterinkatu itäreunan jalkakäytävän leveys vaihtelee välillä noin 3,7 - 6,8 metriä. Sorin aukion kohdalle toteutetaan katuosuuden itäreunaan uusi eroteltu 5,0 metriä leveä jalkakäytävä ja pyörätie. Tällä väyläosuudella jalkakäytävän ja pyörätien leveys on 2,5 metriä. Katuosuudella Vuolteenkadusta etelään kadun itäreunan jalkakäytävä säilyy nykyisellään, leveys 2,9 - 4,4 metriä.

Hatanpään valtatien länsireunalla, katuosuudella Hämeenkatu – Suvantokatu, jalkakäytävän leveys vaihtelee välillä noin 3,5 - 5,0 metriä. Katuosuudella Suvantokatu – Vuolteenkatu kadun länsireunan jalankulku on katualueen tilanahtauden vuoksi sijoitettu osittain Ratinan Kulma -kauppakeskuksen tontin/pihan alueelle. Jalankulkutien sijoittamisesta Ratinan Kulma -kauppakeskuksen tontille tehdään erillinen rasitesopimus. Siltä osin kuin tällä katuosuudella länsireunan jalkakäytävä on katualueella, sen leveys on pääosin noin 3,5 metriä. Katuosuudella Vuolteenkadusta etelään länsireunan jalkakäytävän ja bussipysäkkien odotustilan leveys on 3,0 metriä.

Jalkakäytävien pintamateriaaleina on koko suunnittelualueella pääosin graniittikiveys tai betonikiveys, myös asfalttibetonia on muutamilla katuosuuksilla.

Pyöräilyväyliä parannetaan katusuunnitelman mukaan koko suunnittelualueella mm. toteuttamalla Hatanpään valtatien länsireunalle 3,0 metriä leveä kaksisuuntainen pyörätie. Hämeenkadulle, Hatanpään valtatien liittymäalueen pohjoispuolelle, toteutetaan noin 70 metriä pitkä kaksisuuntainen pyörätieosuus. Tällä parannetaan pohjois-eteläsuuntaisen pyöräilyn pääreitin jatkuvuutta. Pyöräteiden pintamateriaalina on Hämeenkadun liittymäalueella graniittilaatta ja Hatanpään valtatien katuosuudella asfalttibetoni. Pyörätie erotellaan pääosin jalankulusta puurivillä ja pyöräpysäköintipaikoilla. Pyörätien kulkusuunnat erotellaan toisistaan asianmukaisien ajoratamerkintöjen avulla.

Hatanpään valtatiellä Suvantokadun liittymän läheisyydessä oleva nykyinen taksiasema pysähtymispaikkoineen siirretään Suvantokadulle nykyisten invapysäköintipaikkojen jatkoksi. Tästä johtuen Koskikeskuksen parkkihallin kääntymiskaistaa lyhennetään. Suvantokadulla, katuosuudella Hatanpään valtatie – Ratinankuja, pohjoista ajokaistaa siirretään etelämmäksi ajoratojen välistä keskikoroketta kaventamalla. Näin saadaan tilaa leventää invapysäköintiruutuja sekä invapaikkojen ja pyörätien välissä olevaa välikaistaa. Tällä parannetaan invapaikkojen käyttäjien ja pyörätien käyttäjien liikenneturvallisuutta. Muilta osin Suvantokadun ko. katuosuus säilyy nykyisellään.

Aleksanterinkadun, Hatanpään valtatien ja Suvantokadun liittymäalue muotoillaan uudelleen raitiotien linjauksen johdosta. Aleksanterinkadun ajorata-pysäköintiin tehdään myös muutoksia katuosuudella Otavalankatu – Suvantokatu.

Katujen pintavedet johdetaan reunakivien ja pinnan kallistusten avulla hulevesikaivoihin. Hatanpään valtatien katuosuuden osalta katuvalaistus on suunniteltu uudelleen.

Nähtävillä ollutta katusuunnitelmaehdotusta on muutettu katuvalaistuksen osalta. Ratajohdon ja valaistuksen yhteiskäyttöpylväitä on lisätty Hatanpään valtatien itäreunalle katuosuudella Verkatehtaankatu - Suvantokatu, jotta Hatanpään valtatiellä voidaan jatkossa toteuttaa paremmin valoviikkojen valaistusta. Ko. katuosuuden länsireunan yhteiskäyttöpylväät on siirretty istutettavan puurivin kohdalle pyörätien ja jalkakäytävän väliin. Tämän muutoksen myötä raidegeometriaa on voitu siirtää tällä katuosuudella 0,5 – 1,0 metriä länteen ja samalla levittää itäreunan jalkakäytävää Verkatehtaankadun ja Suvantokadun välillä. Lisäksi nähtävillä ollutta katusuunnitelmaehdotusta on muutettu siten, että kaikki puuistutukset toteutetaan maanvaraisina Hatanpään valtatien länsireunalla Koskikeskuksen kohdalla.

Hatanpään valtatien katusuunnitelman kustannusarvio on noin 23,0 M€. Tampereen Raitiotie Oy:n osuus tästä on noin 18,0 M€. Kustannusarvio ja kustannusten jako tarkentuu myöhemmin toteutussuunnitelmien kokonaiskustannusten laskennan yhteydessä.

Hatanpään valtatien katusuunnitelmasta on laadittu yritysvaikutusten arviointi, joka on esitetty liitteessä. Arvioinnin perusteella raitiotien katusuunnitelman toteuttamisella on positiiviset yritysvaikutukset. Raitiotielinjaston laajentaminen Hatanpään valtatielle parantaa alueen yritysten, kaupallisten palvelujen ja tapahtumatoimintojen saavutettavuutta.

Negatiivisia vaikutuksia yritystoiminnalle aiheutuu raitiotien rakentamisesta. Negatiivisia vaikutuksia voidaan lieventää huomioimalla yritysten tarpeet työnaikaisissa liikennejärjestelyissä sekä tiedottamalla yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa ajoissa ja monikanavaisesti rakentamisen vaiheista ja vaikutuksista.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävillä 28.8.– 11.9.2019. Katusuunnitelmaehdotuksia vastaan jätettiin viisi muistutusta. Lisäksi katusuunnitelmaehdotuksesta on annettu kahdeksan lausuntoa.

Muistutus Kiinteistö Oy Tampereen Ilveshotelli:

Ilveshotellin edustajat esittävät muistutuksessaan, että Hatanpään valtatien sujuvuus on erityisen tärkeä asia ja se tulisi huomioida niin katusuunnittelussa kuin katutöiden toteutuksessa.

Ilveshotellin muistutuksessa on myös esitetty, että hotellialueen lähialueella on tärkeä ottaa huomioon raitiotie-, linja-auto-, ja taksiliikenteen pysäkit.

Muistutuksessa on lisäksi esitetty, että Ilveshotellin saavutettavuus, asiakas-, linja-auto-, huolto-, henkilöauto- ja kevytliikenneyhteydet tontille tulee säilyä ympärivuorokautisesti. Hotelliliikenteen opastukseen muistutus toivoo lisäksi lisähuomiota.

Vastine:

Katusuunnitelmalla ei ole lopputilanteessa merkittäviä vaikutuksia Hatanpään valtatien pohjoispään sujuvuuteen ajoradalla tapahtuvan liikenteen osalta. Jalankulun ja pyöräliikenteen osalta sen sijaan liikenteen sujuvuus paranee nykytilanteeseen verrattuna. Katusuunnitelma ei sen sijaan ota kantaa työnaikaisiin liikennejärjestelyihin. Rakentamisen aikaiset vaikutukset kiinteistöjen liikennöintiin pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman vähäisenä.

Katusuunnitelman mukaan Ilveshotellin välittömässä läheisyydessä säilyy edelleen nykyisen kaltaiset linja-autopysäkkijärjestelyt. Raitiotiepysäkkejä sen sijaan ei ole katusuunnitelman mukaan Ilveshotellin välittömässä läheisyydessä, mutta kuitenkin lyhyen kävelymatkan päässä joko Sorin aukion kohdalla tai Hämeenkadulla. Taksiliikenteeseen katusuunnitelmalla ei pitäisi olla vaikutusta Ilveshotellin osalta, koska heillä on omassa pihassaan taksiliikenteen järjestelyt kunnossa.

Katusuunnitelmalla ei ole negatiivista vaikutusta Ilveshotellin saavutettavuuteen. Vaikutus on pikemminkin lievästi positiivinen, koska Ilveshotellin tonttiliittymän kohdalla oleva Hatanpään valtatien ylittävä suojatie on katusuunnitelman mukaan siirtymässä ko. liittymän pohjoispuolelle ja valtaosa tontilta ulospäin suuntautuva liikenne kääntyy Hatanpään valtatielle etelän suuntaan.

Hotellit eivät kuulu opastettavien kohteiden piiriin.

Yksityishenkilöiden muistutukset

Muistutus (C):

Muistuttaja esittää muistutuksessaan, että katusuunnitelmaehdotuksessa esitetty Hatanpään valtatien itäreunan pyörätie katuosuudella Suvantokatu - Vuolteenkatu on huono ratkaisu. Kyseinen pyörätieosuus ei muistuttajan mukaan jatku mihinkään ja on osaltaan edistämässä jalkakäytäväpyöräilyä. Muistuttaja esittää, että Hatanpään valtatien itäreunaan toteutetaan yksisuuntainen pyörätie ja/tai pyöräkaista Tampereen valtatieltä Suvantokadun liittymään tai jopa Verkatehtaankadun liittymään asti. Muistuttaja esittää lisäksi useita detaljiratkaisuja em. ratkaisua tukemaan. Muistuttajan mukaan esittämillään toimenpiteillä olisi myönteistä vaikutusta liikenneturvallisuuteen, pyöräilyn ja jalankulun sujuvuuteen sekä jalkakäytäväpyöräilyn vähenemiseen.

Muistutuksessa on myös esitetty, että katusuunnitelmaehdotuksen mukainen pyöräramppi Aleksanterinkadulla on huono ratkaisu. Muistuttajan mukaan ko. asia pitäisi toteuttaa pyöräkaistan ja pyörätaskun yhdistelmällä.

Muistutuksessa on lisäksi esitetty, että Vuolteenkadulla pitäisi olla myös yksisuuntaiset pyörätiet ja koska ne eivät kuulu nyt suunnittelualueeseen, niin muistuttaja esittää, että nyt tehtävissä ratkaisuissa tulisi ottaa tämä huomioon.

Muistuttaja esittää muistutukseen myös, että Hämeenkatu olisi syytä päästä ylittämää pyörällä Hatanpään valtatien ja Hämeenkadun liittymän itäpuolelta. Tämä poistaisi kaksisuuntaisen pyörätien tarpeen ko. liittymäalueen pohjoisreunalta ja tekisi Koskikadun ja Hatanpään valtatien välillä loogisemman.

Muistutuksessa on myös esitetty, että Verkatehtaankadun liittymään tulisi tehdä pyörätien jatke Hatanpään valtatien yli.

Muistuttaja esittää vielä, että taksien väärinpysäköinti pyörätielle on jatkuvaa Koskikeskuksen Suvantokadun puoleisen sisäänkäynnin lähellä ja, että tämän poiskitkemiselle on nyt tehtävä riittävästi toimenpiteitä kuten esim. ajoradan ja pyörätien välisen reunakiven nostaminen riittävän korkealle.

Muistuttaja toivoo myös muistutuksessaan Hatanpään valtatien itäreunan jalkakäytävälle istutuksia, penkkejä ja/tai katupuita.

Muistuttajan mukaan paikoissa, joissa pyörätie on rakenteellisesti erotettu jalkakäytävästä, olisi perustellumpaa käyttää vain pyörätien osoittavaa liikennemerkkiä 422, eikä katusuunnitelmaehdotuksen mukaisesti liikennemerkkiä 424. Lisäksi muistuttajan mukaan pyöräteillä väriasfaltin tulisi jatkua suojateiden jatkeilla risteävien ajoratojen ylitse.

Muistuttaja vielä muistuttaa, että Vuolteenkadulta lännestä tultaessa katusuunnitelmaehdotuksesta puuttuu raitiotien varoitusmerkki.

Vastine:

Hatanpään valtatien osalta tutkittiin myös yksisuuntaisten pyöräteiden järjestelymahdollisuudet. Tässä vaihtoehdossa katutila todettiin riittämättömäksi kaikkien katutilan käyttäjien tarpeisiin. Tämän vuoksi tästä vaihtoehdosta luovuttiin ja jatkosuunnittelu johti katusuunnitelmassa esitettyyn ratkaisuun pyöräilyn ja muun liikenteen järjestämiseksi ko. katuosuudelle.

Aleksanterinkadulle esitetty pyöräilyyn liittyvä ratkaisu, muistuttajan mukaan ’pyöräramppi’, on paras ratkaisu asian järjestämiseksi, kun ottaa huomioon muut katusuunnitelmassa esitetyt pyöräilyyn liittyvät ratkaisut.

Vuolteenkadun järjestelyt eivät kuulu tähän suunnitelmakokonaisuuteen. Vuolteenkadun kävely- ja pyöräilyjärjestelyjä tutkitaan myöhemmin laadittavissa Sorinaukion suunnitelmissa sekä Vuolteenkadun katuosuuden Hatanpään valtatie – Rautatienkatu yleis- ja katusuunnittelussa.

Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymäalueen pohjoisreunalla oleva kaksisuuntainen pyörätieosuus tarvitaan pohjois-eteläsuuntaisen pyöräilyreitin jatkuvuuden takia. Tämän yhteyden muodostaminen muistuttajan esittämällä tavalla yksisuuntaisien pyöräteiden avulla myös Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymäalueen itäreuna eli ns. Suomen Pankin aukion kautta aiheuttaisi useita muita suunnittelullisesti hankalia asioita, kuten esim. risteämiset jalankulun kanssa.

Pyörätien jatketta ei ole esitetty Hatanpään valtatien yli Verkatehtaankadun liittymässä, koska kesällä 2020 voimaan tulevassa tieliikennelaissa on määrätty, että pyörätien jatke merkitään vain jos pyöräilijällä on etuajo-oikeus.

Taksien pysäköinti Hatanpään valtatien pyörätiellä Koskikeskuksen eteläisen sisäänkäynnin yhteydessä pitäisi loppua, koska katusuunnitelman mukaan taksiasema on siirretty Suvantokadulle ja nykyisen taksiaseman kohdalle on katusuunnitelmassa esitetty pollareita ajoradan ja pyörätien väliin.

Hatanpään valtatien itäreunaan, katuosuudelle Verkatehtaankatu – Aleksanterinkatu, ei ole aiheellista toteuttaa istutuksia tai katupuita. Tähän katutilaan tulee nyt katusuunnitelman mukaan kaivattua väljyyttä, jotta katuosuudella olevat liiketilat saisivat mahdollisille terasseille lisää tilaa. Lisäksi kyseisellä jalkakäytäväosuudella on nyt hyväksyttävässä katusuunnitelmassa katuvalaisimia.

Katusuunnitelmaa on korjattu muistuttajan esittämällä tavalla pyörätietä koskevien liikennemerkkien suhteen. Hatanpään valtatien länsireunalla Koskikeskuksen edustalla pyörätietä koskeva liikennemerkki on vaihdettu liikennemerkkiin 422. Lisäksi pyörätien väriasfaltti on muutettu katusuunnitelmaan siten, että väriasfaltti on pyörätiellä myös Suvantokadun ja Vuolteenkadun liittymäalueella.

Raitiotien varoitusmerkkiä käytetään ainoastaan erikoiskuljetusreittien varrella sen suuntaisesti. Vuolteenkadun katuosuuden Hatanpään valtatiestä länteen ei ole erikoiskuljetusreitti, joten tällöin raitiotiestä varoittavaa liikennemerkkiä ei tarpeen käyttää tästä suunnasta Hatanpään valtatietä lähestyttäessä.

Muistutus (D):

Muistuttaja esittää muistutuksessaan, että katusuunnitelmissa pitäisi tarkemmin huomioida jalankulkijoiden opastaminen ja mahdollisen pyörätielle eksymisen estäminen.

Muistutuksessa on myös esitetty, että linja-autoaseman tonttiliittymässä pyörätien kohdalta tulisi poistaa reunakivet suunnitteluohjeen mukaisesti. Lisäksi ko. tonttiliittymän eteläpuolella jalankulun ja pyöräilyn erottelu tulisi jatkua.

Muistutuksessa on lisäksi kysytty/pohdittu, että onko Vuolteenkadun, katuosuuden Hatanpään valtatiestä itään, jalkakäytävien mitoituksessa otettu huomioon tulevan Tampereen Kannen areenan vaikutukset jalankulkijamääriin.

Muistuttaja muistuttaa vielä, että jos katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Koskikadulta pääsee ajamaan Hämeenkadulle, niin silloin tämä katuliittymä on riskialtis paikka pyöräilijöille.

Vastine:

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ohjausta on parannettu useassa eri kohdassa. Mm. Hatanpään valtatien länsireunalla, katuosuudella Hämeenkatu – Verkatehtaankatu, pyörätien pintamateriaali on muutettu asfalttibetoniksi. Tällä toimenpiteellä tässä kohtaa katutilaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden paikka on paremmin hahmotettavissa. Lisäksi mm. Hatanpään valtatien länsireunalla, katuosuudella Suvantokatu - Vuolteenkatu, jalankulun opastusta ja reitin hahmottamista on parannettu ajoratamerkinnöillä, näkövammaisten ohjausmerkinnöillä, katuliittymäalueilla pyörätien väriasfaltilla ja Ratinan Kulma -kauppakiinteistön piha-alueen kiveysmuutoksilla. Lisäksi muutoinkin on tarkennettu ja lisätty liikennemerkkejä ja ajoratamaalauksia jalkakäytäville ja pyöräteille.

Linja-autoaseman tonttiliittymässä pyörätien kohdalta on poistettu reunakivet. Hatanpään valtatien länsireunan, katuosuuden linja-autoasemasta tonttiliittymä – Tampereen valtatie, osalta on olemassa katusuunnitelma, jonka mukaan kevyen liikenteen väylä jatkuu eroteltuna. Tämän väyläosuuden toteutusajankohtaa ei ole vielä ajoitettu, mutta tarvittavat toimenpiteet toteutetaan katuosuuden varrella olevan kiinteistörakentamisen päätyttyä.

Vuolteenkadun, katuosuuden Hatanpään valtatiestä itään, kevyen liikenteen väylät eivät kuulu tähän suunnitelmakokonaisuuteen. Tästä katuosuudesta on kuitenkin meneillään erillinen suunnitteluhanke, jossa ratkaistaan kyseinen asia ja yhteen sovitetaan tämän suunnitelmakokonaisuuden kanssa.

Koskikadulta mahdollistetaan huolto- ja taksiliikenne Hämeenkadulle. Autoliikenne on väistämisvelvollinen ko. liittymässä. Lisäksi madalletut reunakivet ja materiaalierot tukevat väistämisvelvollisuutta.

Koskikadulta on saanut aiempienkin katusuunnitelmien mukaan ajaa Hämeenkadulle eli siihen ei tämän katusuunnitelman mukaan ole tulossa muutosta. Kyseinen katuliittymä vaatii yhtälailla tarkkaavaisuutta ja varovaisuutta siinä liikkujilta kuin mikä muukin katuliittymä.

Muistutus (A):

Muistuttaja esittää muistutuksessaan, että Hatanpään valtatien ja Verkatehtaankadun liittymässä Hatanpään valtatiellä oleva leveä ryhmittymisalue.

Hatanpään valtatien pohjoiseen vievällä ajokaistalla oleva leveä ryhmittymiskaista Hatanpään valtatien ja Verkatehtaankadun liittymässä on tarpeeton. Leveän ryhmittymiskaistan kohdalla pitäisi muistuttajan mukaan olla katuosuuden mukainen kaistaleveys ja tila tulisi käyttää jalkakäytävän leventämiseen. Muistutuksen tekijä perustelee asiaa sillä, että suunnitelman mukaisen ryhmittymiskaistan hyödyt ovat kiistanalaiset ja, että jalankulkijoille sekä mahdollisille terasseille saisi olla enemmän tilaa tuolla kohtaa. Hän vielä perustelee, että keskustastrategian mukaan jalankulkija on ensisijainen katutilan käyttäjäryhmä.

Vastine:

Hatanpään valtatien ja Verkatehtaankadun liittymään tarvitaan katusuunnitelman mukainen ryhmittymisalue, joka mahdollistaa vasemmalle, Ilveshotellin pihaan, kääntymässä olevan ajoneuvon ohittamisen. Ratkaisu turvaa bussiliikenteen sujuvan liikennöinnin liittymässä, jos vasemmalle kääntyvä ajoneuvo joutuu odottamaan raitiotievaunun ohikulkua ennen kääntymistä raiteiden yli. Sen sijaan, että tähän kohtaan olisi suunniteltu kaksi täysleveää kaistaa, riittäväksi ratkaisuksi katsottiin olevan katusuunnitelman mukainen yksi leveä kaista. Tämä mahdollistaa kahden ajoneuvon rinnakkain olon ja nykyistä leveämmän jalkakäytävän toteuttamisen kadun itäreunaan.

Muistutus (B):

Muistuttaja esittää muistutuksessaan, että Hatanpään valtatien ylittävät suojatiet tulisi rakentaa korotettuina. Hän perustelee esitystään suojatieturvallisuudella.

Muistutuksessa on myös esitetty, että Hatanpään valtatien ja Verkatehtaankadun liittymässä ei ole tarve olla liikennevaloja ja, että ko. liittymässä Hatanpään valtatien ylittävät suojatiet olisi tarpeellista olla liittymän molemmin puolilla.

Muistutuksen laatija esittää myös, että tälle raideosuudelle kiintoraidelaatan sijaan sopisi paremmin nurmirata kaupunkikuvallisista syistä.

Muistutuksessa on lisäksi esitetty, että Suvantokadulla ei olisi tarvetta 2+1 ajokaistalle ja, että jalankulku sen sijaan tarvitsee lisää tuolla katuosuudella.

Vastine:

Liikennemäärien ja runsaan linja-autoliikenteen vuoksi Hatanpään valtatien ylittävät suojatiet eivät voi olla korotettuja suojateitä.

Hatanpään valtatien ja Verkatehtaankadun liittymään on suunniteltu raitiotievalot, jotka ovat käytössä ainoastaan silloin, kun ratikka tulee liittymään. Nämä liikennevalot mahdollistavat ratikan sujuvan ja turvallisen liikennöinnin.

Suvantokadulla on liikennelaskentojen ja -simulointien mukaan tarpeellista säilyttää katusuunnitelmassa esitetyt kaistajärjestelyt liikenteellisen toimivuuden varmistamiseksi. Tarvittavien ajokaistojen ja pysäköintijärjestelyiden jälkeen käytettäväksi jäänyt katualue on käytetty mahdollisimman tehokkaasti jalankulun ja pyöräilyn tilatarpeisiin.

Hatanpään valtatien osalta ei ole aiheellista muuttaa katusuunnitelman mukaista kiintoraidelaattaa kiveyksineen nurmirataan. Ko. raitiotieosuus on osittain sekaliikennekaistainen eli tälle osuudelle nurmirata ei olisi edes mahdollinen. Mahdollinen nurmirataosuus jäisi kovin lyhyeksi ja siten se olisi keskusta-alueella muista raitiotieosuuksista irrallinen ja erilainen osuus. Kivetty raitiotiekäytävä on tähän kaupunkiympäristöön tälle katuosuudelle selkeästi sopivin ja laadukkain ratkaisu sekä muihin keskustan alueen raitiotieosuuksiin nähden yhtenäinen ratkaisu.

Lausunto, Sisä-Suomen poliisilaitos:

Sisä-Suomen poliisilaitos on 18.9.2019 antamassaan lausunnossaan todennut, että poliisilaitoksen operatiiviselle toiminnalle on tärkeää, että kiinteistön Hatanpään valtatie 16 eteläpuolelta olevalta pysäköintialueelta/ajoväylältä on mahdollisuus liittyä Hatanpään valtatielle molempiin ajosuuntiin.

Vastine:

Poliisin omassa lausunnossa todetaan, että katusuunnitelmassa esitetyt ratkaisut eivät estä edellä mainittuja ajolinjoja ja mahdollistaa edellä mainitun poliisille tärkeän toiminnallisen mahdollisuuden päästä tarvittaessa ilman ylimääräistä kiertämistä liikennevirtaan niin pohjoisen kuin etelänkin suuntaan.

Lausunto, Pirkanmaan pelastuslaitos:

Pirkanmaan pelastuslaitos on 16.9.2019 antamassaan lausunnossaan todennut, että katusuunnitelmissa on esitetty nykyisen hälytysajoreitin säilyttäminen Aleksanterinkatua pitkin Hatanpään valtatielle, mikä pelastuslaitoksen toiminnan kannalta on erittäin tärkeä asia. Lausunnossa esitetään myös, että Hatanpään valtatien ajoradan leveys linja-autoaseman kohdalla Vuolteenkadun liittymässä tulisi varmistaa niin, että suojatien kohdalla mahtuu kaksi raskasta ajoneuvoa ajamaan rinnakkain.

Vastine:

Katusuunnitelmaa on muutettu Hatanpään valtatien läntisen ajokaistan osalta siten, että pelastuslaitoksen toivoma mitoitus toteutuu Vuolteenkadun liittymässä olevan suojatien kohdalla.

Lausunto, Tampereen vanhusneuvosto:

Tampereen vanhusneuvosto on 9.9.2019 antamassaan lausunnossaan todennut, että esteetön kulku pysäkeille on keskeisintä. Lisäksi vanhusneuvosto viittaa aikaisempiin raitiotien linjaussuunnitelmiin antamiinsa lausuntoihin (mm. 21.2.2019 Niemenrannan suunnittelusta antamaansa lausuntoon) ja korostaa edelleen sitä, miten tärkeää ikäihmisille on turvallinen ja esteetön pääsy pysäkille. 

Vastine:

Raitiotiepysäkit ja kulku niille on suunniteltu esteettömyyden erikoistason mukaisilla ratkaisuilla. Nämä ratkaisut huomioivat/sisältävät vanhusneuvoston toiveet.

Lausunto, Pirkanmaan Yrittäjät ry:

Pirkanmaan Yrittäjät ry on 19.9.2019 antamassaan lausunnossaan todennut, että he pitävät kannatettavana raitiotien rakentamista Hatanpään valtatielle samaan aikaan Hämeenkadun kiskojen asentamisen kanssa rakentamisen aikaisten haittojen minimoimiseksi. Lisäksi lausunnossa todetaan, että rakentamisen aikaisten haittojen minimointi on tärkeää ja, että liiketilojen näkyvyydestä ja saavutettavuudesta on huolehdittava rakentamisen aikana. Lisäksi lausunnossa esitetään, että rakentamisen aikainen tiedotus yrityksille ja asiakkaille tulee hoitaa oikea-aikaisesti.

Vastine:

Lausunnossa ei ollut katusuunnitelmissa ratkaistavia asioita ja siinä esitetyt asiat liittyvät rakentamiseen ja työnaikaisiin järjestelyihin ja ne pyritään huomioimaan jatkosuunnittelussa.

Lausunto, Tampereen Seudun Kuljetusyrittäjät Ry:

Tampereen Seudun Kuljetusyrittäjän Ry on 30.8.2019 antamassaan lausunnossa esittänyt, että työnaikaiset järjestelyt tulee toteuttaa niin, että varmistetaan tavaraliikenteen toimivuus alueen yrityksiin ja että ratkaisuissa huomioidaan erilaiset erikoistilanteet esim. mahdollisuudet ohittaa ajoradalle jäänyt ajoneuvo.  Lausunnossa tuodaan myös esille, että suunnitelmista puuttuvat huoltoliikenteelle osoitetut lastauspaikat.

Vastine:

Suunnitelmaratkaisut mahdollistavat ajoradalle jääneen ajoneuvon ohittamisen. Katusuunnitelmia on muutettu siten, että Hatanpään valtatien itäreunalle on lisätty kiinteistöjen ja yritysten huoltoliikenteelle tarkoitettuja pysäköintipaikkoja. Hatanpään valtatien länsireunalla säilyy nykyiset huoltoliikenteenjärjestelyt. Työnaikaisia liikennejärjestelyjä ei ratkaista katusuunnitelmissa.

Lausunto, Oy Matkahuolto Ab:

Oy Matkahuolto Ab on 20.09.2019 antamassaan lausunnossaan esittänyt, että suunnitellun sähkönsyöttöaseman ja väliaikaisen raitiotiekuljettajien taukotilan (WC) toteuttaminen vähentää asiakkaiden käytössä olevia pysäköintipaikkoja ja he joutuvat muuttamaan työntekijöiden pysäköintipaikkoja asiakaspaikoiksi. Lausunnossa esitetään, että kaupungin tulisi kustantaa korvaavat paikat Ratinan kauppakeskuksen pysäköintihallista ja, että he toivovat sähkönsyöttöaseman työmaan alkavan vasta tammikuussa 2020. Lisäksi Matkahuolto esittää edellä mainittujen syiden takia neuvottelujen käynnistämisen tontinvuokranalennuksesta työmaan ajaksi. Lausunnossa esitetään myös, että suunnitelmissa varmistetaan liikennöinnin toimivuus linja-autoaseman ja Vuolteenkadun välillä ja että linja-autoaseman pihan poikki itä-länsisuunnassa kulkeva suojatie tulisi maalata tai pinnoittaa uudelleen.

Vastine:

Suunnittelutyön yhteydessä on varmistettu ajouratarkastelulla linja-autoaseman Vuolteenkadun puoleisen tonttiliittymän toimivuus linja-autoliikenteellä. Tontilla olevan suojatien parantamista ei ratkaista katusuunnitelmassa, eikä myöskään rakentamisen aikaisten järjestelyjen vaikutuksia tontinvuokraan tai korvaaviin pysäköintipaikkoihin. Rakentamiseen ja työnaikaisiin järjestelyihin liittyvät asiat pyritään huomioimaan jatkosuunnittelussa.

Lausunto, Linja-autoliitto:

Linja-autoliitto on antamassaan lausunnossaan esittänyt, että raitiotien toteuttaminen ja työnaikaiset järjestelyt on toteutettava siten, että katuverkko on linja-autoliikenteen käytössä ja että ratkaisut turvaavat jatkossakin kaukoliikenteelle sujuvat yhteydet linja-autoasemalle.

Vastine:

Katusuunnitelmissa esitetyt ratkaisut mahdollistavat kaukoliikenteelle sujuvat yhteydet linja-autoasemalle. Rakentamiseen ja työnaikaisiin järjestelyihin liittyvät asiat pyritään huomioimaan jatkosuunnittelussa.

Lausunto, Pirkanmaan maakuntamuseo

Pirkanmaan maakuntamuseo on 26.9.2019 antamassaan lausunnossaan esittänyt, että suunnittelualueen pohjoisosa, Hatanpään valtatien alku, Tammerkosken teollisuusmaisema ja Tampereen Hämeenkatu, Hämeensilta ja Keskustori on valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen aluetta. Alueen eteläosa puolestaan rajautuu Tampereen linja-autoaseman ympäristön valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueeseen ja että suunnittelualueeseen rajautuu useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, kuten Suomen Pankin talo, Haarlan palatsi, Verkatehtaan vanha pääkonttori sekä funktionalistinen, Autotuonnin rakennus Hatanpää valtatien ja Vuolteenkadun kulmassa. Suomen Pankin edustalla on arvokkaan oloinen punagraniittilaatoitus ja Haarlan palatsin edustalla sisäänkäyntiä korostava ja rakennuksen portaisiin ja julkisivuväritykseen sovitettu harmaagraniittilaatoitus sekä viuhkamaisesti ladottu noppakiveys. Rakennetun ympäristön ja maiseman arvojen säilyttämiseksi edellä mainitut graniittipäällysteet tulisi säilyttää. Lausunnossa edellytetään noudattamaan erityistä varovaisuutta Verkatehtaan edustan vanhan säilytettävän tammen, tiilimuurin ja kaikkien alueen rakennusten katualueelle ulottuvien tai katualueeseen rajautuvien perustusten, portaiden ja katosten suhteen, jotta ne eivät rakentamisen yhteydessä vaurioidu

Vastine:

Katusuunnittelun lähtökohtana on ollut säilyttää lausunnossa mainitut tiilimuuri sekä tammi. Ne säilyvät katusuunnitelman mukaisessa toteutuksessa.

Suomen pankin aukion punainen graniittilaatta on tarkoitus uusia samankaltaisella materiaalilla Hämeenkadun tapaan, koska alueella joudutaan tekemään kaivutöitä ja laatoitus on osittain rikkonainen.

Haarlan palatsin edustan kiveys vaihdetaan edellä mainittuun tapaan punaiseen graniittiin, koska nykyisen harmaan graniittilaatoitusalueen läpi joudutaan rakentamaan joka tapauksessa näkövammaisten tarpeeseen ohjaava raita liikenneympäristön haasteellisuuden vuoksi. Viuhkamainen noppakivialue on myös hankala näkövammaisten kulkemisen kannalta, minä vuoksi sen säilyttäminen olisi hankalaa.

Lausunto, Tampereen seudun Näkövammaiset ry

Tampereen seudun Näkövammaiset ry on 23.9.2019 antamassaan lausunnossaan esittänyt useita toimenpiteitä esteettömyyden toteutumiseksi. Yhdistyksen mukaan jokainen suojatie on varustettava sekä luiskatulla että pystysuoralla reunakivellä. Pelkkä nystyrälaatta ei riitä, koska siitä näkövammainenjalankulkija ei saa suuntaa. Lisäksi pyörätien ja jalankulkuväylän pintojen tulee olla valkoisella kepillä selkeästi erottuvia. Lisäksi lausunnon mukaan Ratinan raitiotiepysäkiltä ohjaavan ohjausraidan pitää jatkua Vuolteenkadun yli linja-autoaseman bussipysäkille asti, jotta näkövammainen jalankulkija ohjautuu oikealle kulkuväylälle. Yhdistys lausunnon mukaan em. toimenpiteet lisäävät turvallisuutta ja mahdollistavat näkövammaisten itsenäisen liikkumisen.

Vastine:

Hatanpään valtatien suojateiden suunnittelussa on noudatettu 27.8.2019 hyväksyttyjä suojateiden tyyppipiirustuksia esteettömyyden erikoistason vaatimusten mukaisesti. Esteettömyyden erikoistason osalta tyyppipiirustuksia on päivitetty 31.5.2017 versioon nähden siten, että luiskareunatuen yhteydessä edellytetään aina käytettäväksi valkoista kahteen suuntaan urattua varoittavaa laattaa eikä varoitusalueen materiaalina hyväksytä valkoista sileää betonikiveä. Muutoksesta on keskusteltu näkövammaisten esteettömyystyöryhmässä 5.2.2019 ja silloin muutosta pidettiin hyväksyttävänä. Suojatien suunnan löytämiseksi on tyyppikuvien mukaisesti esitetty, että a) varoittavan laatan reunat leikataan osoittamaan kohtisuoraan suojatielle ja b) suojatielle ohjataan kahden noppakiven raidoilla, jotka on sijoitettu odotusalueella jalkakäytävän molemmin puolin eli suojatien ulompaan reunaan ja jalkakäytävän ja pyörätien väliin.

Hatanpään valtatie on päätetty toteuttaa Verkatehtaankadulle asti Hämeenkadun laatutasolla. Katusuunnitelmaehdotuksessa oli tämän vuoksi esitetty sekä pyörätiellä että jalkakäytävällä käytettäväksi materiaaliksi punaista graniittilaattaa. Verkatehtaankadun eteläpuolella pyörätien materiaalina on asfaltti ja jalkakäytävän materiaalina betonikiveys. Hämeenkatu ei ole pyöräilyn pääreitti ja Hämeenkadulla jalkakäytävän ja pyörätien välissä on rakenteellinen erottelu puurivin kohdalla. Hatanpään valtatiellä on pyöräilyn pääreitti, joka on eroteltu jalkakäytävästä kiviraidalla Verkatehtaankadun pohjoispuolella. Katusuunnitelmaa on muutettu siten, että pyörätien materiaalina käytetään mustaa asfalttia myös Hämeenkadun ja Verkatehtaankadun välillä.

Katusuunnitelmaehdotuksen nähtävilläolon aikana on jatkettu suunnittelua ohjaavien raitojen osalta yhteistyössä näkövammaisten kanssa. Katusuunnitelmaa on nyt siten muutettu, että ohjaavia raitoja on lisätty mm. katuosuuden Suvantokatu - Vuolteenkatu välissä olevalle raitiopysäkille sekä ko. katuosuuden länsireunan jalkakäytävälle sekä jalkakäytävälle Suomen pankin aukiolta kohti Verkatehtaankatua ja siitä edelleen Hatanpään valtatien ylittävän suojatien kautta Ilveshotellin edustan jalkakäytävälle. Ohjaavien raitojen toimivuus tulee varmistaa riittävän laadukkaalla kunnossapidolla myös talvisin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Hatanpään valtatien, väli Hämeenkatu – linja-autoaseman tonttiliittymä, suunnitelmanumero 1/20751 ja Suvantokadun, väli Hatanpään valtatie – Ratinankuja, suunnitelmanumero 1/20752 sekä Aleksanterinkadun, väli Otavalankatu – Hatanpään valtatie, suunnitelmanumero 1/20752, katusuunnitelmat hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksesta ja lausunnoista huolimatta seuraavin muutoksin:

Hatanpään valtatiellä, katuosuudella Verkatehtaankatu – Suvantokatu, katuvalaisimien ja ratajohdon yhteiskäyttöpylväitä on lisätty ja sijoituspaikkoja on muutettu. Lisäksi ko. katuosuudella raidegeometriaa on muutettu ja itäreunan jalkakäytävää levennetty sekä länsireunan puuistutukset muutettu maanvaraisiksi. Näkövammaisten ohjausta on lisätty ja parannettu useissa eri kohdissa koko suunnittelualueella. Hatanpään valtatien itäreunalla on lisätty huoltoajoneuvojen pysäköintipaikkoja. Hatanpään valtatien, katuosuuden Hämeenkatu – Verkatehtaankatu, pyörätien pintamateriaali on muutettu asfaltiksi katuosuudella. Lisäksi pyörätielle osuvat reunakivet on poistettu linja-autoaseman tonttiliittymässä. Hatanpään valtatien pyörätielle on lisätty väriasfaltti Suvantokadun ja Vuolteenkadun liittymien ylitse. Jalankulun ja pyöräilyn ohjausta, liikennemerkkejä ja erottuvuutta on parannettu/muutettu useassa eri kohdassa. Hatanpään valtatien läntiseen ajokaistaan on tehty leveysmuutoksia Vuolteenkadun liittymässä olevan suojatien kohdalla.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpano edellyttää, että valtuusto tehnyt päätöksen Hatanpään valtatien ko. raitiotieosuuden rakentamisesta.

Päätös

Hatanpään valtatien, väli Hämeenkatu – linja-autoaseman tonttiliittymä, suunnitelmanumero 1/20751 ja Suvantokadun, väli Hatanpään valtatie – Ratinankuja, suunnitelmanumero 1/20752 sekä Aleksanterinkadun, väli Otavalankatu – Hatanpään valtatie, suunnitelmanumero 1/20752, katusuunnitelmat hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksesta ja lausunnoista huolimatta seuraavin muutoksin:

Hatanpään valtatiellä, katuosuudella Verkatehtaankatu – Suvantokatu, katuvalaisimien ja ratajohdon yhteiskäyttöpylväitä on lisätty ja sijoituspaikkoja on muutettu. Lisäksi ko. katuosuudella raidegeometriaa on muutettu ja itäreunan jalkakäytävää levennetty sekä länsireunan puuistutukset muutettu maanvaraisiksi. Näkövammaisten ohjausta on lisätty ja parannettu useissa eri kohdissa koko suunnittelualueella. Hatanpään valtatien itäreunalla on lisätty huoltoajoneuvojen pysäköintipaikkoja. Hatanpään valtatien, katuosuuden Hämeenkatu – Verkatehtaankatu, pyörätien pintamateriaali on muutettu asfaltiksi katuosuudella. Lisäksi pyörätielle osuvat reunakivet on poistettu linja-autoaseman tonttiliittymässä. Hatanpään valtatien pyörätielle on lisätty väriasfaltti Suvantokadun ja Vuolteenkadun liittymien ylitse. Jalankulun ja pyöräilyn ohjausta, liikennemerkkejä ja erottuvuutta on parannettu/muutettu useassa eri kohdassa. Hatanpään valtatien läntiseen ajokaistaan on tehty leveysmuutoksia Vuolteenkadun liittymässä olevan suojatien kohdalla.

Jalankulkutien sijoittamisesta Ratinan Kulma -kauppakeskuksen tontille tehdään erillinen rasitesopimus.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpano edellyttää, että valtuusto tehnyt päätöksen Hatanpään valtatien ko. raitiotieosuuden rakentamisesta.

Yritysten huoltoliikenne tulee turvata toteutussuunnitelmassa.

Kokouskäsittely

Tarmo Keski-Loppi, Jukka Heinonen ja Juha-Pekka Häyrynen  olivat paikalla asiantuntijoina omien esitystensä ajan ja poistuivat kokouksesta ennen kokoustaukoa ja päätöksentekoa.

Puheenjohtaja esitti pidettäväksi 10 minuutin kokoustauon.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Esittelijä lisäsi päätösehdotukseensa ja listatekstiin seuraavan ponnen: ”Jalankulkutien sijoittamisesta Ratinan Kulma -kauppakeskuksen tontille tehdään erillinen rasitesopimus.”

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Ilpo Sirniö teki seuraavan ponsiehdotuksen päätösehdotukseen: "Yritysten huoltoliikenne tulee turvata toteutussuunnitelmassa."

Matti Höyssä kannatti Sirniön ponsiehdotusta.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ponsiehdotuksen.

Tiedoksi

Muistuttajat, lausunnon antajat, Pasi Palmu, Timo Seimelä, Pasi Ruohomäki, Teemu Kylmäkoski, Ville-Mikael Tuominen

Liitteet


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat