Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.9.2020

§ 217 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- talousarvio 2021, lähetekeskustelu

- kaupunkipyörien hankintapäätöksen valitus

- Rakentamisen laatu asemakaavoituksessa- työryhmän perustaminen

- kaupunginhallituksen otto-oikeuden käyttäminen yhdyskuntalautakunnan päätökseen

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Jouni Sirén saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Marko Sivonen, Tuomas Huhtala ja Matias Ansaharju olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Milko Tietäväinen, Kari Kankaala ja Taru Hurme poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Ajankohtaisten asioiden tultua käsitellyksi, puheenjohtaja esitti pidettäväksi 10 minuutin kokoustauon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)