Yhdyskuntalautakunta, kokous 9.2.2021

§ 32 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Talvikunnossapidon katsaus, Kimmo Myllynen, Lauri Niemi ja Milko Tietäväinen

- Tampereen hakemus ympäristöministeriölle kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi ja prosessin eteneminen​, Pia Hastio, Mirjam Larinkari  ja Mirkka Katajamäki​

- Uros Areenan liikenteelliset järjestelyt tapahtumien aikana​, Ari Vandell, Timo Seimelä, Markku Ahonen ja Lauri Vesanen 

- Rakennusperinnön säilyminen yksityisten omistamissa kohteissa, Heidi Ruonala, Leena Jaskanen, Katja Rajaniemi ja Pekka Rantanen

- Yhteiskäyttöauto-pilotit, Timo Seimelä​ ja Hanna Montonen

- Seudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2.0, Katja Seimelä ja Timo Seimelä​

- Poikkeuslupa Hämeenpuisto 33 - hallinto-oikeuden päätös, Elina Karppinen

- Yhdyskuntalautakunnan ylimääräiset kokoukset 15.4., 20.5. ja/tai 27.5.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kimmo Myllynen, Markku Ahonen, Mirkka Katajamäki, Katja Seimelä, Timo Seimelä, Lauri Vesanen, Leena Jaskanen, Katja Rajaniemi, Pekka Rantanen, Heidi Ruonala, Lauri Niemi sekä Mirjam Larinkari olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Katja Karintaus, Leo Boström ja Lauri Vesanen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Milko Tietäväinen ja Kaisa Vatanen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Uros Areenan liikenteelliset järjestelyt tapahtumien aikana- aiheen jälkeen puheenjohtaja esitti pidettäväksi 8 minuutin kokoustauon.

Ajankohtaisten asioiden käsittelyä jatkettiin.

Katja Nisumaa-Saarela poistui kokouksesta ja varajäsen Amu Urhonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Hanna Montonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Kaisa Vatanen palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)