Yhdyskuntalautakunta, kokous 9.2.2021

§ 45 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä) 

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu
§ 3 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8703 koskevassa asiassa, 04.02.2021
§ 4 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös, poikkeaminen, Hämeenpuisto 33, 04.02.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Aleksi Jäntti ehdotti, että lautakunta käyttää otto-oikeutta asemakaavapäällikön päätökseen § 4 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös, poikkeaminen, Hämeenpuisto 33, 04.02.2021. Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Päätös

Lautakunta käytti otto-oikeutta asemakaavapäällikön päätökseen § 4 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös, poikkeaminen, Hämeenpuisto 33, 04.02.2021.

Toista pöytäkirjasta ilmenevää päätöstä (§ 3) ei otettu lautakunnan käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)