Yhdyskuntalautakunta, kokous 9.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 39 Maa-ainesten hallinnan toimenpideohjelma 2021 - 2023 

TRE:454/10.00.02/2021

Valmistelija

  • Tietäväinen Milko, Rakennuttamisjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600 ja hankeinsinööri Matti Pokkinen, puh. 040 806 3199, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudulla kaupunkiympäristön rakentaminen on runsasta ja rakentamisalueet tiivistyvät jatkuvasti. Rakentamisesta syntyvien ylijäämämaiden kuljettaminen aiheuttaa suuren osan rakentamisen päästöistä ja kustannuksista. Myös ylijäämämaiden sijoituspaikkojen löytyminen tiivistyvän kaupunkirakenteen lähietäisyydeltä muuttuu jatkuvasti haastavammaksi. Maa- ja kiviainesten sekä uusiomateriaalien tehostetulla hyötykäytöllä on saavutettavissa merkittäviä hyötyjä sekä kasvihuonepäästöjen, neitseellisten luonnonvarojen käytön että rakentamisen kustannusten pienentämisessä. 

Rakentamisen maa- ja kiviainesten hallinta ja hyödyntäminen, resurssiviisas rakentaminen ja kiertotalouden tehostaminen vaativat muutoksia totuttuun toiminta- ja ajattelutapaan.

Maa-ainesten hallinnan toimenpideohjelmalla kerättiin tietoa nykytilasta, muodostettiin tavoitetila sekä laadittiin tärkeimmät toimenpiteet, joilla edetään kohti tavoitteita. Toimenpideohjelman laatimiseen osallistui laaja joukko eri yksiköissä ja sidosryhmissä toimivia asiantuntijoita.

Toimenpideohjelmassa on määritelty 33 toimenpidettä, joista 17 on valittu vaikutuksiltaan merkittävimmiksi ja siten ensisijaisesti toteutettaviksi. Maa-ainesten hallinnan toimenpideohjelman toteutusta ja tavoitteiden toteutumista ohjaa ja seuraa eri yksiköiden edustajista koostuva maa-ainesten hallinnan ohjausryhmä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Maa-ainesten hallinnan toimenpideohjelma 2021 - 2023  hyväksytään ohjaamaan maa-ainesten hallinnan toimintatapoja.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Ari Vandell ja Pia Hastio poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Matti Höyssä ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Aleksi Jäntti, Ossi Aho ja Ilpo Sirniö kannattivat Höyssän ehdotusta. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Höyssän pöydällepanoehdotuksen.

Tiedoksi

Milko Tietäväinen, Petri Kantola, Kimmo Myllynen, Matti Pokkinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)