Z/Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 9.2.2022

§ 18 Oikaisuvaatimus asiakasmaksun alennus/vapautuspäätöksestä 2021 1053 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta