Z/Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 9.2.2022

§ 14 Oikaisuvaatimus käyttämättä jätetystä palvelusta perittävään maksuun lasku nro 0105000759 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta