Z/Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 9.2.2022

§ 19 Oikaisuvaatimus toimeentulotukipäätöksestä 2022 10 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta