Z/Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 9.2.2022

§ 16 Oikaisuvaatimus vammaispalvelun päätöksestä 2021 60 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta