§ 4 Lausunnon antaminen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n lunastuslupahakemuksesta

Lataa  Kuuntele 

TRE:529/02.06.00/2019

Päätöspäivämäärä

17.1.2019

Päätöksen tekijä

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Tiia Joki, puh. 040 576 8684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on hakenut 13.7.2018 Maanmittauslaitokselta kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/77) mukaista lunastuslupaa uuden jäteveden puhdistamon maanalaisten viemäritunnelien rakentamista varten Tampereen kaupungissa. Lunastushakemus koskee asemakaavoissa n:ot 8611 ja 8612 osoitettuja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien maanalaisen rakentamisen alueita ja niiden suojavyöhykkeitä. Asemakaavat n:ot 8611 ja 8612 on vahvistettu 27.6.2017. Sulkavuoreen rakennettavalla keskuspuhdistamolla puhdistetaan 430 000 asukkaan jätevedet. Puhdistettu jätevesi johdetaan puhdistamolta kallioon louhittavaa purkutunnelia pitkin Vihilahteen, mistä se johdetaan edelleen Pyhäjärveen. Ilman viemäritunnelleita puhdistamolle ei voida johtaa jätevesiä eikä puhdistettua vettä purkuvesistöön. Lunastuksen myötä yleiselle edulle saatava hyöty on suurempi kuin yksityiselle edulle koituva haitta.

Hakemuksen mukaan hakija on neuvotellut alueen maalämpö-kaivolla varustettujen kiinteistönomistajien kanssa sekä informoinut heitä  mahdollisten haittojen varalta. 4.9.2018 on järjestetty kuulemiskokous, jossa varattiin mahdollisuus mielipiteiden lausumiseen hankkeesta niille omistajille ja haltijoille  joiden etua ja oikeutta asia koskee.

Maanmittauslaitos on siirtänyt 17.10.2018 lunastuslupa-hakemuksen valtioneuvostolle ympäristöministeriön käsiteltäväksi.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on täydentänyt hakemustaan siten, että se hakee myös lunastuslain 58§ mukaisesti ennakkohaltuunottolupaa.

Ennakkohaltuunottolupa on erityisen tarpeellinen ja tärkeä, koska lunastushakemukseen liittyvien maanalaisten viemäritunnelien louhinta on suunniteltu alkavaksi vuoden 2019 loppupuolella.

Päätös

Tampereen kaupungilla ei ole huomautettavaa Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n lunastuslupahakemuksesta.

Allekirjoitus

Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki

Organisaatiotieto

Tampere