§ 8 Lausunto Opetushallituksen lausuntopyyntöön lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta ja aikuisten lukiokoulutuksen perusteista

Lataa  Kuuntele 

TRE:2011/12.01.01/2019

Päätöspäivämäärä

15.4.2019

Päätöksen tekijä

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, p. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Tiia Joki, p. 040 576 8684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa 12.3.2019 päivätyllä lausuntopyynnöllä Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 -asiakirjan sekä Aikuisten lukiokoulutuksen perusteet 2019 -asiakirjan luonnoksista.  Opetussuunnitelman perusteiden uusiminen on osa lukiokoulutuksen kokonaisuudistusta, johon sisältyy uusi lukiolaki ja -asetus sekä uudet ylioppilastutkintoa koskevat säädökset. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköpostilla viimeistään 11.4.2019 mennessä.

Päätös

Opetushallitukselle annetaan liitteenä oleva lausunto ja tiivistelmät lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta sekä aikuisten lukiokoulutuksen perusteista.

Allekirjoitus

Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki

Organisaatiotieto

Tampere