§ 15 Lausunto Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon muuttamisesta SORA-tutkinnoksi

Lataa  Kuuntele 

TRE:5649/12.01.01/2019

Päätöspäivämäärä

26.9.2019

Päätöksen tekijä

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Satu Nevalainen, puh. 050 518 9464 ja lehtori Jaana Immonen, puh. 040 868 7602, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Tiia Joki, puh. 040 576 8684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa (OPH-2442-2017) luonnoksesta, jossa esitetään puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon muuttaminen SORA-tutkinnoksi. SORA-säädösten (ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen) tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta ja lisätä koulutuksen ja tutkinnon järjestäjien mahdollisuutta puuttua opiskelijan soveltumattomuuteen ja häntä koskeviin turvallisuuskysymyksiin.

Opetushallitus pyytää lausunnon antajia kiinnittämään erityistä huomiota luonnoksen perusteluihin ja siihen, miten SORA-säädöksiä voidaan soveltaa henkilökohtaiseen avustamiseen.

Päätös

Annetaan Opetushallitukselle liitteenä oleva lausunto Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon muuttamisesta SORA-tutkinnoksi.

Allekirjoitus

Apulaispormestari Jaakko Stenhäll

Organisaatiotieto

Tampere