§ 5 Lausunto ehdotukseen valtioneuvoston asetukseksi maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa

Lataa  Kuuntele 

TRE:8495/11.01.00/2018

Päätöspäivämäärä

25.1.2019

Päätöksen tekijä

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistökehityskoordinaattori Katariina Rauhala, puh. 040 159 8808, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Tiia Joki, puh. 040 576 8684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa ehdotukseen valtioneuvoston asetukseksi maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa.

Asetuksen valmistelun lähtökohtana on kerrottu olleen tavoite selkeyttää pelisääntöjä ja erityisesti edistää massojen hyödyntämistä. Massojen hyödyntämisen taustalla vaikuttaa kiertotalouden edistämisen tavoitteet, jotka liittyvät läheisesti valtakunnalliseen ja kaupunkitasoiseen tavoitteeseen vähentää voimakkaasti ilmastopäästöjä. Nyt ehdotettu luonnos ei vastaa näihin esitettyihin tavoitteisiin. Tällaisena asetus huonontaa mahdollisuuksia hyödyntää rakentamisessa pilaantumatonta maa-ainesta, jota syntyy merkittäviä määriä kaupungin maarakentamisessa.

Lausuntoa laatimassa olleet Tampereen kaupungin yksiköt: Kiinteistötoimi, Kaupunkiympäristön suunnittelu, Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi -palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 18.1.2019.

Päätös

Ympäristöministeriölle annetaan liitteenä oleva lausunto ehdotukseen valtioneuvoston asetukseksi maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa.

Allekirjoitus

Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki

Organisaatiotieto

Tampere