§ 3 Lausunto opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa

Lataa  Kuuntele 

TRE:7997/12.01.01/2018

Päätöspäivämäärä

14.1.2019

Päätöksen tekijä

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Satu Nevalainen, puh. 050 518 9464, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Tiia Joki, puh. 040 576 8684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta (OKM/60/010/2018, 5.12.2018).

Esityksessä ehdotetaan, että SORA-aloilla, joista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 81 §:ssä, koulutuksen järjestäjä voisi jättää valitsematta hakijan, joka saa pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 0 pistettä. Tämä antaisi koulutuksen järjestäjälle mahdollisuuden jo ennen opiskelijaksi ottamista ottaa paremmin huomioon hakijan soveltuvuuden alalle ja hakijan edellytykset suoriutua tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Pääsy- tai soveltuvuuskokeen järjestäminen ei olisi pakollista, vaan koulutuksen järjestäjä voisi edelleen päättää siitä, järjestääkö se pääsy- tai soveltuvuuskokeen.

Pykälässä säädettäisiin koulutuksen järjestäjän selvitys- ja ohjausvelvoitteesta suoritettavan tutkinnon tai koulutuksen valinnassa. Säännöksellä varmistettaisiin se, että hakija saa neuvontaa ja ohjausta sopivan tutkinnon tai koulutuksen löytämiseksi. Koulutuksen järjestäjän tulisi jättäessään hakijan valitsematta pääsy- tai soveltuvuus-kokeen perusteella selvittää yhdessä hakijan kanssa tämän suoritettavaksi soveltuva tutkinto tai koulutus ja ohjata hakija hakeutumaan siihen.

Päätös

Opetus- ja kulttuuriministeriölle annetaan liitteenä oleva lausunto luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta.

Allekirjoitus

Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki

Organisaatiotieto

Tampere