§ 10 Lausunto opiskelijaruokailua koskevasta asetusluonnoksesta

Lataa  Kuuntele 

TRE:3445/12.02.03/2019

Päätöspäivämäärä

11.6.2019

Päätöksen tekijä

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Mari Nieminen, puh. 040 801 6709, etunimi.k.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Tiia Joki, puh. 040 576 8684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa opiskelijaruokailua koskevasta asetusluonnoksesta (OKM/5/010/2019, 8.5.2019).

Asetuksenantovaltuus sisältyy ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 100 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa.

Opiskelijalla on edellä säädetyn lisäksi oikeus myös muuhun maksuttomaan päivittäiseen ruokailuun koulutuksessa, joka on järjestämisluvan mukaisesti järjestettsisäoppilaitosmuotoisesti sekä valtioneuvoston asetuksella säädettävissä perustutkinnoissa, joissa osaamisen hankkiminen edellyttää läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa tavanomaista työpäivää pidemmän ajan.

Ammatillisesta koulutuksesta annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen lisättäisiin uusi 20 a §, jossa säänneltäisiin opiskelijan oikeutta muuhun maksuttomaan ruokailuun kuin yhteen päivittäiseen ateriaan tietyissä tapauksissa.

 

Päätös

Opetus- ja kulttuuriministeriölle annetaan liitteenä oleva lausunto opiskelijaruokailua koskevasta asetusluonnoksesta.

Allekirjoitus

Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki

Organisaatiotieto

Tampere