§ 1 Lausunto ympäristöministeriön menetelmästä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin

Lataa  Kuuntele 

TRE:7551/11.01.00/2018

Päätöspäivämäärä

9.1.2019

Päätöksen tekijä

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä, puh. 040 800 7391, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Tiia Joki, puh. 040 576 8684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Ympäristöministeriö on pyytänyt Tampereen kaupungilta lausuntoa rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arvioinnin kansallisesta menetelmästä. Kiitämme mahdollisuudesta lausua.

Ympäristöministeriö on julkaissut syksyllä 2017 vähähiilisen rakentamisen tiekartan. Se tähtää rakennusten hiilijalanjäljen huomioimiseen vaikuttavalla tavalla rakennusmääräyksissä vuoteen 2025 mennessä. Ohjausjärjestelmän keskeinen osa on rakennuksen hiilijalanjäljen arviointi ja pienentäminen.

Ympäristöministeriö on kehittänyt Rakennusten hiilijalanjäljen arviointiin yhtenäistä suomalaista menetelmää, jonka avulla eri rakennuksia voidaan arvioida vakioidulla tavalla. Menetelmän on tarkoitus soveltua sekä uudis- että korjausrakentamisen hankkeisiin ja olla yhdensuuntainen rakennusten energiatehokkuuden säädösten kanssa. Lisäksi tavoitteena on kehittää arviointimenetelmästä yhteensopiva EN-standardien ja muissa maissa kehitteillä olevien vastaavien arviointimenetelmien kanssa. Ympäristöministeriön mukaan menetelmän soveltaminen rakennushankkeissa vaatii tuekseen rakennustuotteiden ja -prosessien päästötietokannan sekä vakioidut oletukset päästöjen kehittymisestä rakennuksen pitkän elinkaaren aikana. YM kertoo, että nämä tullaan laatimaan ennen varsinaisen arviointimenetelmän käyttöönottoa vuonna 2019.

Hiilijalanjäljen lisäksi arvioidaan rakennuksen hiilikädenjälki. Sillä kuvataan rakennuksen elinkaaren aikana syntyviä mahdollisuuksia varastoida ja sitoa hiilidioksidia tai välttää päästöjä elinkaaren jälkeen. Kädenjäljen avulla pyritään mahdollistamaan ilmastomyönteisten suunnittelu- ja rakennusratkaisujen yhdenmukainen raportointi.

Lausunnot pyydetään viimeistään 10. tammikuuta 2019 ja ne pyydetään lähettämään vastaamalla lausuntopalvelut.fi.ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Päätös

Ympäristöministeriölle annetaan liitteenä oleva lausunto rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointimenetelmäluonnoksesta.

Allekirjoitus

Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki

Organisaatiotieto

Tampere