§ 7 Tampereen kaupungin lausunto RT-ohjekorttiehdotuksesta RTS 19:09 Päiväkodin ja perusopetuksen tilat, Ulkotilojen suunnittelu

Lataa  Kuuntele 

TRE:2536/10.03.00/2019

Päätöspäivämäärä

2.4.2019

Päätöksen tekijä

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Tiia Joki, puh. 040 576 8684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Rakennustietosäätiö RTS sr pyytää lausuntoanne ohjekorttiehdotuksesta RTS 19:09 Päiväkodin ja perusopetuksen tilat, Ulkotilojen suunnittelu.

Ohjekortissa ’’Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Ulkotilojen suunnittelu’’ käsitellään päiväkodin ja perusopetuksen ulkotilojen suunnittelua. Ohjetta voi soveltaa myös toisen asteen oppilaitosten ulkotilojen suunnittelussa sekä lisäksi muiden lasten ja nuorten käyttämien ympäristöjen, kuten leikki- ja liikuntapaikkojen ja pihojen, kehittämisessä ja suunnittelussa. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti suunnittelijoille, mutta se auttaa myös tilaajaa sekä hankkeeseen osallistuvia käyttäjän edustajia ulkotilojen tarpeen ja toimintojen alustavassa määrittelyssä. Ohje kohdistuu uudisrakentamiseen ja sitä voidaan soveltuvin osin käyttää korjaushankkeissa.

Päiväkodin ja perusopetuksen tilojen ohjekorttisarjaan on parhaillaan työn alla myös turvallisuutta käsittelevä RT- ohjekortti. Tämä on käsikirjoitusvaiheessa ja tulee lausunnolle keväällä 2019.
Turvallisuuteen liittyviä näkökohtia käsitellään ulkotilojen osalta yksityiskohtaisemmin turvallisuuden suunnitteluun liittyvässä ohjekortissa.

Ohjeluonnoksen kuvat tullaan viimeistelemään julkaisuvaiheessa. Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön. Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse (lausunnot@rakennustieto.fi) tai postitse. Viimeinen palautuspäivä on 5.4.2019.

Ohjekorttiluonnoksen ovat laatineet Rakennustietosäätiö RTS sr:n asettamat toimikunnat TK 379 Päiväkotien suunnittelu ja TK 380 Oppimisympäristöjen suunnittelu. Käsikirjoituksen on laatinut Nomaji maisema-arkkitehdit Oy.

Tieto tästä lausuntopyynnöstä lähetetään myös Rakennustietosäätiö RTS sr:n taustayhteisöille ja asianosaisille päätoimikunnille, jotka voivat halutessaan antaa siitä lausuntonsa.
Lausuntomateriaali on ladattavissa osoitteesta rakennustieto.fi/lausuntopyynnot.

Päätös

Tampereen kaupunki antaa oheisella lausuntolomakkeella lausunnon RT ohjekorttiehdotuksesta RTS 19:09 Päiväkodin ja perusopetuksen tilat, Ulkotilojen suunnittelu.

Allekirjoitus

Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki

Organisaatiotieto

Tampere