§ 6 Lausunnon antaminen Tampereen seudun steinerkouluyhdistys ry:n opetuslupahakemukseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6832/12.01.01/2022

Päätöspäivämäärä

3.10.2022

Päätöksen tekijä

Apulaispormestari, sivistys- ja kulttuurilautakunta (2021 - 2025)

Valmistelijan yhteystiedot

Perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä, p. 040 800 4678, etunimi.sukunimi@tampere.fi, erikoissuunnittelija Sanna-Maria Ahola, p. 044 431 4344, etunimni.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Apulaispormestari Matti Helimo, p. 040 513 8625, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun steinerkouluyhdistys ry pyysi 29.8.2022 päivätyssä kirjeessään Tampereen kaupungilta lausuntoa Steinerkoulu Tammerin toiminnan käynnistämiseen liittyvässä opetuslupa-asiassa. 

Päätösvallan peruste: Tampereen kaupungin hallintosääntö § 35.

 

Päätös

Annetaan liitteenä oleva lausunto Steinerkoulu Tammerin opetuslupahakemusta koskevassa asiassa. 

Allekirjoitus

Apulaispormestari Matti Helimo

Organisaatiotieto

Tampere