§ 25 Asemakeskuksen yleissuunnitelmaan ja asemakaavoihin liittyvän asiantuntijatyön tilaaminen WSP Finland Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:5281/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

28.8.2019

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Marjut Ahponen, puh. 040 689 1326, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh. 040 800 4908 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Toimeksianto koskee WSP Finland Oy:n vuosina 2016-2018 laatiman Tampereen Asemakeskuksen kaupunkikuva- ja kulttuuriympäristöselvityksen sekä siihen liittyvän havainneaineiston päivittämistä ja täydentämistä. WSP Finland Oy on ollut kaavoituksen puitesopimuskumppani 1.5.2016 saakka. Työ on käynnistynyt puitesopimuksen voimassaolon aikana. Konsultista riippumattomista syistä johtuen aiempiin toimeksiantoihin sisältyneitä tehtäviä ei voitu suorittaa loppuun tilaajan tuolloin arvioimassa aikataulussa. Tavoitteena on, että hankkeen yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.  Asemakaavoitusohjelmaan 2019-2023 sisältyvät maanpäällisten asemakaavojen vaiheet I ja II sekä maanalaisen asemakaavan jatkovalmistelu ajoittuvat vuosille 2020-2022.

Aikaisemmat toimeksiantoon liittyvät päätökset ja tilaukset:
Tampereen Asemakeskuksen asemakaava nro 8640 ensimmäisen vaiheen asemakaavoitustyön tilaaminen WSP Finland Oy:ltä. Dno TRE:2751/10.02.01/2016. Hankejohtajan päätös 26.4.2016 § 28. Projekti M1114_01277, 4050561. Kattohinta 49 786 euroa.
Tampereen Asemakeskuksen asemakaavan nro 8640 ja alueen maanalaisen asemakaavan nro 8670 asemakaavatöiden tilaaminen vuodelle 2017. Dno TRE:4006/02.07.01/2017.Asemakaavapäällikön päätös 19.05.2017 § 28. Projekti M1114_014502, 4050586. Kattohinta 53 780 euroa.
Asemakaavatöiden nro 8640 ja 8670 tilaaminen vuodelle 2018. Dno TRE:368/02.07.01/2018. Asemakaavapäällikön päätös 11.1.2018 § 2. Ostotilaus 4500350015 11.1.2018. Projekti M1114_014505, 4065080_1130. Kattohinta 76 645 €.

Tämän päätöksen lisäksi työstä tehdään kirjallinen tilaus, jossa annetaan mm. laskutustiedot. Tampereen kaupungilla vastuuhenkilönä hankkeessa toimii projektiarkkitehti Marjut Ahponen. Sovittua kokonaishintaa ei saa ylittää ilman tilaajan kanssa tehtyä kirjallista sopimusta.
 

Päätös

Kattohinta työlle (tehtäville 1-3) on täten 13 845 euroa (alv 0%). Kattohintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva
arvonlisävero. Työn suorittamisesta aiheutuvat kulut sisältyvät kokonaishintaan.

Työ laskutetaan alkuperäisen toimeksiannon mukaisesti kuukausittain toteutuman mukaan. Työssä käytetään
konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.

Projekti: M1114_014508, 4071353_1180.

Allekirjoitus

Elina Karppinen, asemakaavapäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere