§ 18 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa koskevassa asiassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:6146/10.02.01/2018

Päätöspäivämäärä

7.9.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi 14.5.2019 § 140 päätöksellään Ryydynpohjan kaupunginosassa osoitteessa Viholankatu 12 sijaitsevaa tonttia 2580-6 koskevan asemakaavan muutoksen numero 8748. Naapurit valittivat hyväksymispäätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Valituksessa todetaan:

”Yhdyskuntalautakunnan päätös on kumottava. Valittajien mukaan tontin Viholankatu 12 jakamisen yhteydessä suunnitteilla oleva asuinrakennus rikkoo alkuperäisen asemakaavan harmonisen suunnittelun rytmin sijainnillaan ja koollaan. Muut korttelin talot sijaitsevat tonttien etureunoissa symmetrisesti ja keskelle jää asukkaiden iloksi sekä alueen rikkaalle eläimistölle puutarha-alue. Kiinteistön Viholankatu 12 osti vuonna 2018 sijoittaja, jonka tarkoituksena on hyötyä rahallisesti tontin rakentamisesta. Hän ei itse asu omistamallaan kiinteistöllä.”

Hallinto-oikeus totesi mm., että asemakaavamuutoksella kaava-alueen rakentamistehokkuutta on kasvatettu maltillisesti eikä tonteille sallittu rakentaminen ole kooltaan korttelin muille pientalotonteille suurempaa. Saadun selvityksen perusteella alueella ei ole rakennettuun ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja. Rakennettua ympäristöä on vallittu osoittamalla rakennusalat rajoittumaan tonttien laidassa sijaitsevaan istutettuun alueen osaan kuten pääosin muualla korttelissa.

Yhdyskuntalautakunnan päätös ei ole lainvastainen siksi, että yhteen tonttiin kohdistuva kaavamuutos vaikuttaa korttelin rakentamisen symmetriaan. Asemakaavamuutoksella ei aiheuteta valittajille kohtuutonta haittaa eikä elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka tekisi kaavaratkaisusta lainvastaisen. Asiassa ei ole oikeudellista merkitystä kaavamuutosaloitteen tehneen kiinteistön omistajan asuinpaikalla eikä sillä, onko hänen tarkoituksenaan hyötyä kaavamuutoksesta rahallisesti.

Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset.

Henkilötietoja sisältävien liitteiden verkkojulkisuutta on rajattu.

 

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 3.6.2020 nro 20/0561/2 merkitään tiedoksi ja päätökseen tyydytään. 

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere