§ 3 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8703 koskevassa asiassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:817/10.02.01/2019

Päätöspäivämäärä

4.2.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh. 040 800 4908, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 25.6.2019 § 189 asemakaavan nro 8703, Rosenlewinsillan raitiotiekaava. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa vaadittiin yhdyskuntalautakunnan päätöksen kumoamista ja Tampereen kaupungin velvoittamista korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut asiassa.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa 28.12.2020 nro 20/1059/2. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksineen.

Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta 29.1.2021 saadun tiedon mukaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätös on siten lainvoimainen.

Asemakaava on kuulutettu voimaan 4.2.2021.

 

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 28.12.2020 nro 20/1059/2 merkitään tiedoksi.

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere