§ 13 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös koskien rakentamisen poikkeamislupapäätöstä koskevaa valitusta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5145/10.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

5.5.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Tampereen yhdyskuntalautakunta hylkäsi 30.10.2019 § 305 päätöksellään kiinteistönomistajien hakemuksen saada purkaa asuinrakennus ja rakentaa uudisrakennuksia tontille 837-215-1056-2, Tahmelankatu 21, Tahmela. Poikkeamista haettiin asemakaavan laatimista varten asetetusta rakennuskiellosta.

Valittajat vaativat, että hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen yhdyskuntalautakunnan päätöksen ja myöntää valittajille poikkeamisluvan hakemuksen mukaisesti tai palauttaa asian yhdyskuntalautakunnan ratkaistavaksi. Lisäksi valittajat vaativat, että Tampereen kaupunki velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa hallinto-oikeudessa.

Valituksessa otettiin kantaa rakennuksen kuntoon sekä tontin maaperäolosuhteisiin, jotka vaikeuttavat korjaamista. Lisäksi otettiin esiin hallinnossa asioivien tasapuolinen kohtelu saman kadun varrella olleen, aiemmin purkuluvan saaneen asuinrakennuksen osalta.

Valittaja oli esittänyt hallinto-oikeudessa kysymyksessä olevalla kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen kunnosta sellaista uutta selvitystä, jolla voi olla merkitystä asian ratkaisemisen kannalta. Hallinto-oikeus ei ottanut ensi asteena ratkaistavakseen, mikä merkitys uudelle selvitykselle on annettava. 

Hallinto-oikeus kumosi yhdyskuntalautakunnan päätöksen ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

 

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 6.4.2020 nro 20/0330/2 merkitään tiedoksi ja päätökseen tyydytään.
 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere