§ 4 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös, poikkeaminen, Hämeenpuisto 33

Lataa  Kuuntele 

TRE:2583/10.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

4.2.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yhdyskuntalautakunta myönsi 25.6.2019 § 195 Asunto Oy Puisto-Hämeelle luvan saada poiketa kerroluvusta ja rakennusoikeudesta tontilla 837-103-29-2, osoitteessa Hämeenpuisto 33.

Päätöksestä tehtiin kolme valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on päätöksellään 27.1.2021 kumonnut yhdyskuntalautakunnan päätöksen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valituksen johdosta. Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa todetaan muun ohella, että ottaen huomioon Hämeenpuiston RKY-alue, hanketta ei voida ratkaista yksittäisellä poikkeamisluvalla, vaan asia tulee ratkaista kaavoituksella. Hallinto-oikeuden mukaan poikkeaminen aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle sekä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Päätökseen ei haeta muutosta Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön mukaan asemakaavapäällikkö on toimivaltainen päättämään muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä.

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 27.1.2021 merkitään tiedoksi. Päätökseen ei haeta muutosta.

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere