§ 16 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös, poikkeaminen, Torpankatu 30 B

Lataa  Kuuntele 

TRE:4569/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

27.4.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Yhdyskuntalautakunta myönsi 8.9.2020 § 224 luvan saada poiketa rakennuskiellosta ja rakennusoikeudesta tontilla 837-1215-1050-10, osoitteessa Torpankatu 30 B. Päätöksestä tehtiin yksi valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Päätöksessään hallinto-oikeus on todennut, että se ei tutki valitusta siltä osin, kun siinä on esitetty vaatimuksia liittyen Torpankatu 30 rakennuksen sijaintiin, kiinteistöjen rajoihin tai valittajien kiinteistöjen ajoyhteyteen. Hallinto-oikeus on päätöksellään 21.4.2021 kumonnut valituksen muilta osin. 

Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa todetaan muun ohella, että valittajille on tiedotettu poikkeamislupahakemuksesta maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla ja varattu tilaisuus tehdä asiassa muistutus. Asian käsittelyssä ei siten ole tapahtunut menettelyvirhettä. Myönnetty poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Poikkeamiselle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentissa tarkoitettu erityinen syy.

Päätökseen ei haeta muutosta Korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön mukaan asemakaavapäällikkö on toimivaltainen päättämään muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä. 

Liite

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 21.4.2021

 

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 21.4.2021 merkitään tiedoksi. Päätökseen ei haeta muutosta. 

Allekirjoitus

Asemaakavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere