§ 27 Kauppi, ak nro 8618, Medi-Park IV asemakaavan viitesuunnitelmien tilaaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5132/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

18.9.2019

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Vesa Kinttula, puh. 040 800 7901, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh. 040 800 4908, etumini.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on pyytänyt Arkkitehdit MY Oy:ltä kaavan laatimistehtävien asiantuntijapalveluiden puitesopimukseen (Hankintasopimus, Dnro: TRE:182/2016)
perustuvaa tarjousta Kauppi, Medi-Park IV asemakaavan viitesuunnitelmien laatimiesesta. Suunnittelualueiden rajaukset ovat alustavia ja niitä tarkennetaan työn aikana.
Arkkitehdit MY Oy on tarjonnut 5.8.2019 päivätyssä tarjouksessaan asemakaavan laatimista alustavaan työohjelmaan perustuvalla
palkkiolla 59 370 euroa (alv 0 %). Työn laskutus tapahtuu kuukausittain tehtyyn työmäärän perustuen.
Tavoitteena olevan aikataulun mukaan asemakaavan viiteaineistot valmistuvat toukokuussa 2020. Tavoitteena on, että työ valmistuisi kuitenkin vuoden 2020 loppuun mennessä,
josta on suullisesti sovittu Arkitehdit MY Oy:n kanssa, eikä tästä aikataulumuutoksesta muodostu lisäkustannuksia. Työssä noudatetaan  Arkkitehdit MY Oy:n ja Tampereen kaupungin
välistä puitesopimusta kaavan laatimistehtävien asiantuntijapalveluista, Dno TRE:192/02.07.01/2016.

Päätös

Arkkitehdit MY Oy:ltä tilataan Kauppi, Medi-Park IV asemakaava nro 8182 viitesuunnitelmien laatiminen kokonaishintaan 59 370 euroa (alv 0 %).
Sovittua hintaa ei saa ylittää ilman tilaajan kanssa tehtyä kirjallista sopimusta.

Työn kustannukset maksetaan laskua vastaan projektilta: M1114_014224, 4071215_1130.

Allekirjoitus

Elina Karppinen, asemakaavapäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere