§ 7 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8672 koskevassa asiassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:2021/10.02.01/2016

Päätöspäivämäärä

17.3.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Vesa Kinttula, puh. 040 800 7901 ja lakimies Patricia Nikko puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh. 040 800 4908, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 6.3.2018 § 46 asemakaavan nro 8672. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa vaadittiin yhdyskuntalautakunnan päätöksen kumoamista ja asian palauttamista lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Valituksen mukaan päätös on tehty puutteellisin ja osin virheellisiin tietoihin perustuen. Asemakaavamuutok-sen valmistelussa ei ole huomioitu valittajan ja kaavamuutoksen kohteena olevan tontin aiemman omistajan vuonna 1974 suullisesti sopimaa tonttien rajan muutosta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa 29.1.2019 nro 19/0085/2. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Valittaja haki korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 5.3.2020 valituslupahakemuksen eikä antanut ratkaisua valitukseen.

Asemakaava on kuulutettu voimaan 12.3.2020.

Liitteet sisältävät henkilötietoja, minkä johdosta niitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

 

Päätös

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5.3.2020 taltio 1058 ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 29.1.2019 nro 19/0085/2 merkitään tiedoksi.

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere