§ 24 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien kaavaa 8748, Viholankatu

Lataa  Kuuntele 

TRE:6146/10.02.01/2018

Päätöspäivämäärä

27.8.2019

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh. 040 800 4908, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yhdyskuntalautakunta on 14.5.2019 § 140 hyväksynyt asemakaavan 8748, Ryydynpohja, Viholankatu 12, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen. Kaavasta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa vastustetaan kiinteistön jakamisen yhteydessä suunnitteilla olevaa asuinrakennusta. Hallinto-oikeus pyytää yhdyskuntalautakunnan lausuntoa valituksen johdosta. Kaupunkiympäristön kehittämisen palvelualueen toimintasäännön mukaan asemakaavapäällikkö on toimivaltainen antamaan muutoksenhakuun liittyvän lausunnon.

Ehdotus hallinto-oikeudelle annettavaksi lausunnoksi on päätöksen liitteenä.

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan liitteenä oleva lausunto.

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere