§ 26 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavaehdotusta nro 8703 koskevan valituksen johdosta

Lataa  Kuuntele 

TRE:817/10.02.01/2019

Päätöspäivämäärä

5.9.2019

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma, 044 423 5512 ja lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh. 040 800 4908, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 25.6.2019 § 189 asemakaavan nro 8703, Rosenlewinsillan raitiotiekaava. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa on vaadittu yhdyskuntalautakunnan päätöksen kumoamista ja Tampereen kaupungin velvoittamista korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut asiassa. Valituksen mukaan asemakaava ei noudata voimassa olevaa yleiskaavaa ja maakuntakaavaa, eikä hulevesien ja rakentamisen vaikutusta pohjavesiin ole selvitetty. Edelleen valituksessa on katsottu, että yhdyskuntalautakunnalla ei ole ollut toimivaltaa hyväksyä kaavaa.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungilta lausuntoa valituksen johdosta. Määräpäivä lausunnon antamiselle on 11.9.2019.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta muun ohella muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä. Palvelualueen johtaja voi hallintosäännön mukaisesti siirtää päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Kaupunkiympäristön palvelualueen johtajan 18.1.2019 § 12 hyväksymän palvelualueen toimintasäännön liitteenä olevan delegointimatriisin mukaan Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmän osalta asemakaavapäällikkö päättää muun ohella muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä johtamansa toiminnan osalta.

Kaavoitusarkkitehti Jari Vaarman ja lakimies Patricia Nikon ehdotus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annettavaksi lausunnoksi on liitteenä. Ehdotuksen mukaan valitus tulee hylätä. Yhdyskuntalautakunnan päätös ei ole ollut lainvastainen.

Valituskirjelmä sisältää henkilötietoja, minkä johdosta sitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan liitteen mukainen lausunto asemakaavaa nro 8703 koskevan valituksen johdosta ja lakimies Patricia Nikko valtuutetaan allekirjoittamaan lausunto.

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere