§ 1 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle

Lataa  Kuuntele 

TRE:4967/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

1.2.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Anna-Kaisa Anttila, puh. 041 730 4636 ja lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Yhdyskuntalautakunta päätti 24.11.2020 § 312 myöntää tontille 837-109-969-2 luvan saada poiketa rakennusalasta, rakennusoikeudesta ja autopaikkamääräyksestä putkikeräysjärjestelmän imukeräysaseman rakentamiseksi osoitteessa Tampellan esplanadi 14 sillä ehdolla.

Päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus pyytää yhdyskuntalautakunnan lausuntoa valituksen johdosta. Määräpäivä lausunnon antamiselle on 12.2.2021.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön mukaan asemakaavapäällikkö on toimivaltainen antamaan muutoksenhakuun liittyvän lausunnon.

Ehdotus hallinto-oikeudelle annettavaksi lausunnoksi on päätöksen liitteenä.

 

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan liitteenä oleva lausunto.

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere