§ 9 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien asemakaavahankkeen 8119 keskeyttämistä ja peruuttamista

Lataa  Kuuntele 

TRE:7615/10.02.01/2018

Päätöspäivämäärä

25.3.2019

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen, puh. 040 801 6952 ja lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Maire Stöckell, puh. 040 754 2116, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Yhdyskuntalautakunta on 27.11.2018 § 271 päättänyt asemakaavahankkeen 8119, XV (Tammela), Kullervonkatu 19, Aaltosenkatu 21, keskeyttämisestä ja lopettamisesta. Kaavoitusaloitteen tehnyt Kiinteistö Oy Tampereen Pinkola on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, joka on hylätty yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 29.1.2019 § 32. Kiinteistö Oy Tampereen Pinkola on valittanut päätöksestä edelleen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus pyytää yhdyskuntalautakunnan lausuntoa valituksen johdosta.

Ehdotus hallinto-oikeudelle annettavaksi lausunnoksi on päätöksen liitteenä. Lausunnossa vaaditaan, että valitus ja vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään.

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan liitteenä oleva lausunto.

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere