§ 19 Lausunto hallinto-oikeudelle koskien asemaavan keskeyttämistä ja lopettamista, Lentävänniemi607, 1:31, Lentävänniemenkatu 13

Lataa  Kuuntele 

TRE:3420/10.02.01/2019

Päätöspäivämäärä

3.6.2019

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen puh. 040 801 6952 ja lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yhdyskuntalautakunta on 29.1.2019 § 30 päättänyt asemakaavahankkeen Lentävänniemi 607 1:31, Lentävänniemenkatu 13 keskeyttämisestä ja lopettamisesta. Hakijat ovat tehneet päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka lautakunta on hylännyt päätöksellään 19.3.2019 § 90. Päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus pyytää Yhdyskuntalautakunnan lausuntoa valituksen johdosta. Asemakaavapäällikkö on kaupunkiympäristön kehittämisen palvelualueen toimintasäännön mukaan toimivaltainen päättämään muutoksenhakuun liittyvän lausunnon antamisesta. Ehdotus hallinto-oikeudelle annettavaksi lausunnoksi on päätöksen liitteenä.

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan liitteenä oleva lausunto.

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere